I 2021 kom den nordsjællandske turisme tilbage på omgangshøjde fra før Corona-krisen, endda med rekordmange gæsteovernatninger på næsten en million. Og det til trods for at de udenlandske turister udeblev, og at kulturlivet var lukket store dele af året.

Banedanmark går i maj måned i gang med et omfattende sporarbejde mellem Glostrup og Høje-Taastrup, og det betyder ændringer for togdriften på det meste af Sjælland. Hos Lokaltog ændres køreplanerne for Odsherredsbanen, Tølløsebanen og Lille Nord.

Borgernes tilfredshed med kommunernes arbejde og lokaldemokratiet er generelt stigende. Stigningen er størst hos borgerne i de kommuner, der blev sammenlagt ved strukturreformen i 2007. Her har borgernes tilfredshed ellers været dalende i flere år, men nærmer sig nu niveauet i ikke-sammenlagte kommuner.

I 2021 blev det kendt, at knap 200 borgere i Korsør var blevet forgiftet med fluorstoffet PFOS, efter de havde spist kød fra græssende kvæg tæt på byens brandskole, som i årtier havde brugt brandskum med PFOS. Siden har der været fokus på området andre steder i landet. I Region Hovedstaden er der kendskab til 41 brandøvelsespladser, hvor der kan være brugt brandskum med PFOS. To af disse området forefindes i Fredensborg kommune.

Mens Hillerød har barberet seks dage af sagsbehandlingstiden sammenlignet med sidste år, går det den modsatte vej for mange andre kommuner i Nordsjælland. I Allerød Kommune er sagsbehandlingstiden fordoblet. Flere nordsjællandske kommuner bør sætte mere fart sagsbehandlingen, mener DI Byggeri Nordsjælland.

Turisterhvervet har været hårdt ramt af Corona, men nu er der optimisme at spore. Nye tal for 2021 viser det bedste turismeår nogensinde målt på overnatninger, det skriver Visit Nordsjælland i en pressemeddelelse.

Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral passer nødkald for en lang række kommuner, og søndag formiddag modtog vagtcentralen et nødkald fra en borger. Ved brandvæsnets ankomst viste det sig, at der var opstået ild i kvindens seng. 

Mange togpendlere har det seneste tid oplevet ændret togtider på Lokalbanen. Det skyldes corona-relaterede fravær blandt personalet og driftscentralen i Hillerød er fortsat påvirket. Den allerede reducerede drift på de nordsjællandske lokalbaner forlænges derfor yderligere i to dage. For at mindske generne for kunderne suppleres med togbusser 5. og 6. januar 2022.

God adfærd på vejene er en del af forklaringen på, at medlemmer med bil i GF Nordsjælland/Storkøbenhavn i år kan dele mere end seks millioner kroner på bilforsikringen.

I de næste fire uger udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på rute 6 Roskildevej fra Hillerødmotorvejen og Overdrevsvejen til Isterødvejen - bortset fra de to nye kanaliseringsanlæg ved det nye super sygehus, som er under opførelse. For at genere trafikanterne mindst muligt bliver vejarbejdet udført i aften- og nattetimerne mellem kl. 19.00-05.00.

Der er i den grad budt op til kendis-fodbold i det nordsjællandske når Nikolaj Koppel og Claus Meyer igen har inviteret venner til "Kampen om Nordsjælland". På banen kan man blandt andre opleve Gulddreng, Thomas Skov og Melvin,  tørner sammen søndag den 25. juli kl. 14 på Vejby Stadion.

Ukrudtsbrænderen kan være et effektivt redskab til at få bugt med ukrudtet. Men det er ikke uden risiko at bruge en ukrudtsbrænder. Set over de seneste år starter en støt stigende del af brande, som brandvæsenet rykker ud til, med uhensigtsmæssig brug af ukrudtsbrænderen.

En rundspørge fra Dansk Industri viser, at næsten hver tredje virksomhed i Nordsjællands kommuner forgæves har søgt efter en medarbejder i det seneste år. I Allerød og Gribskov kommuner er manglen på medarbejdere størst, mens det har været meget lettest i Nordsjælland at finde nye medarbejdere Hørsholm, Furesø og Frederiksund kommuner.