Det gavner trafiksikkerheden at give tegn, når man drejer eller standser, men det er en uddøende kunstart, og grunden kan være at politiet ikke påtaler forseelsen, mener Fodgængerforbundet.

 

At give tegn i trafikken er påkrævet efter færdselsloven, og det er der en god grund til.

Hvis alle tydeligt kan se hvad de andre trafikanter har tænkt sig at gøre, sker der ingen misforståelser, og dermed burde færre komme galt afsted.

Desværre er der en stigende tendens til at trafikanterne sjusker med tegngivningen, og derfor kan vi forvente et voksende antal ulykker, mener Dansk Fodgænger Forbund.

-Tegngivning er vigtigt ved svingning, og især for at undgå svingningsulykker mellem biler og bløde trafikanter, er det væsentligt at cyklister og fodgængere får nogle ekstra sekunder til at redde sig selv, når de ser at en bil har tænkt sig svinge ind imod dem.

Hvis bilisten drejer uden at give tegn, har bløde trafikanter kun ringe mulighed for at opdage at de måske er blevet overset i farten, siger landsformand Mikael le Dous.

-Tegngivning ved sving skal indlæres som en automatisk reaktion i trafikken, uanset om man mener at ingen anden trafik er i nærheden til at have gavn af det. Kun på den måde sikres det at der gives tegn altid, så det også sker selvom man som svingende bilist har overset en cyklist eller fodgænger.

-Også cyklister skal give tegn, og her står det oftest forfærdelig dårligt til, hævder fodgængerformanden. –Det er nemt som bilist at blive irriteret over det manglende hensyn fra cyklisterne, hvis de ikke vil besvære sig med at række armen ud, når de drejer, så den øvrige trafik spilder tiden med at holde tilbage unødigt. Forhåbentlig kan disse dages cyklistkontroller, som politiet udfører, også påtale dette forhold.

-For vi kommer desværre ikke uden om at polititet har en væsentlig del af ansvaret for at moralen omkring tegngivning er svigtende, mener Mikael le Dous. –Alle de ”små” lovovertrædelser i trafikken bliver i stigende grad ignoreret af politiet på den daglige patrulje, og så er folk jo ikke dummere end at deres egen bekvemmelighed får overtaget.

Og imens stiger antallet af trafikale unoder umærkeligt. Det svarer jo til at springe den daglige lugning i køkkenhaven over, og i stedet give den ordentlig skalle én gang om måneden; men desværre når rødderne at få ordentlig fat i mellemtiden – det gælder også unoderne i trafikken.