Nye parkeringsregler blev indført 1. marts, men i flere byer slår man knude på sig selv for at omgå reglerne og stryge bilisterne med hårene.

Fodgængerforbundet er ikke imponeret.

 

De nye parkeringsregler, som forbyder parkering på fortovet i alle landets kommuner, blev indført 1. marts for at give ens regler i hele landet.

Indtil da havde omtrent halvdelen af kommunerne nemlig indført et lokalt forbud, som strammede færdselslovens tilladelse til at parkere med to hjul på fortovet.

Det gjaldt fx således København, men ikke Frederiksberg, og bilisterne blev naturligvis forvirrede, når de fik bøder.

Reglerne har dog det smuthul, at kommunerne, enten med skiltning eller en lokal bekendtgørelse kan tillade parkering på fortovet, hvor de tidligere aktivt skulle forbyde det.

Altså en lille gevinst til fodgængerne, som nu med større sandsynlighed kan få lov at benytte de fortove, som oprindeligt blev etableret for deres sikkerhed. Men Dansk Fodgænger Forbund er ikke helt tilfredse:

-Fortovene er den bedste beskyttelse fodgængerne har i trafikken, og det er vigtigt at de er farbare, og ikke blokeret af biler, siger landsformand Mikael le Dous. –Derfor søgte vi for nogle år siden, sammen med Dansk Handikap Forbund og at få strammet færdselsloven, så parkering på fortovet blev forbudt.

Det blev afvist. Nu er ændringen så kommet, og det var da en glædens dag for fodgængerne, at det nu endelig så ud til at skulle lykkes at bruge fortovene til deres oprindelige formål.

-Derfor smerter det os naturligvis, at nogle kommuner, fx Frederiksberg, Ishøj og Helsingør, ikke vil anerkende de svageste trafikanter, men aktivt stadig vil tillade parkering delvist på fortovet.

Det finder vi er at lefle for bilisterne, og sjofle de svageste trafikanters behov for sikkerhed.

-Efter de mange år med tilladt parkering på fortovet giver det naturligvis udfordringer at opfylde de nye krav i færdselsloven, men de udfordringer skal selvfølgelig ikke give dovne kommuner anledning til blot at kaste sig på ryggen og ukritisk lave en ny bekendtgørelse, som genindfører fortidens urimelige parkeringsregler.

Med den nye færdselslov tages der igen hensyn til de svageste trafikanter, og så er det menneskefjendsk at nogle kommuner vælger at bombe tiden tilbage, mener Mikael le Dous.