I de næste fire uger udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på rute 6 Roskildevej fra Hillerødmotorvejen og Overdrevsvejen til Isterødvejen - bortset fra de to nye kanaliseringsanlæg ved det nye super sygehus, som er under opførelse. For at genere trafikanterne mindst muligt bliver vejarbejdet udført i aften- og nattetimerne mellem kl. 19.00-05.00.

Arbejdet starter med asfaltfræsning og frihugning af brønde. Derefter følger reparationer af den underliggende belægning, og udlægning af klimavenlig asfalt vil foregå i uge 36 til 38, hvis vejret er til det. Der påføres nye striber i uge 37 og 38.

Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Konsekvenser for trafikanterne

Trafikken reguleres med signalanlæg eller omkørselsrute fra kl. 21.00-05.00, mens vejarbejdet udføres. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte påføre naboer og trafikanter. 

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.