Det går godt med turismen i Nordsjælland. I 2017 brugte turisterne 5,7 mia. kr. i løbet af deres ophold og stod for næsten 1,4 mio. overnatninger. Det viser en ny rapport fra VisitDenmark, "Turismens økonomiske betydning".

Dermed udgør turismen et solidt indtjeningsgrundlag i de nordsjællandske kommuner. Turismen har også stor betydning for detailhandlen og andre erhverv, der mærker en effekt af turisternes besøg, når der bliver shoppet i de lokale butikker, spist på restauranterne, eller når taget på feriehuset skal fikses. I alt skabte turismen flere end 7000 jobs og 2,1 mia. i indtægter til kommunerne. Det svarer rent faktisk til 5,9 procent af al værditilvækst, 8 procent af alle jobs og 6,6 procent af skatteindtægterne i Nordsjælland, hvilket også er over niveau i forhold til hovedstaden og resten af landet.

Statistikken slår fast, at turismen er større end erhvervet selv, og som ringe i vandet når væksten længere ud i lokalsamfundet. Tallene er i tråd med vores målsætning, hvor vi hele tiden forsøger at blive skarpere på at tiltrække flere værdiskabende gæster og sammen med aktørerne skabe attraktive oplevelser og produkter, der kan give en afledt økonomisk effekt, siger direktør hos VisitNordsjælland, Annette Sørensen.
Svenskerne elsker (stadig) Nordsjælland

Det er især de danske feriegæster, der dominerer statistikken med 65 procent af turismeomsætningen, mens 35 procent er udledt af udenlandske besøg. Over halvdelen af den udenlandske turismeomsætning lægges af svenskerne, cirka 1 mia. kr., eller 18 procent af den samlede omsætning. Til trods for en svensk krone under pres er Nordsjælland i stigende grad en populær destination for det svenske broderfolk.

Nærheden til både Sverige og København giver mange endagsturister. De udgør 27 procent af det samlede turismeforbrug.

I flere år har vi arbejdet intensivt på at udvikle endagsturismen ved hjælp af kampagner i Sydsverige men også gennem en målrettet indsats rettet mod København for at lukrere på den stigende turisme i hovedstaden, bl.a. gennem et styrket samarbejde med Wonderful Copenhagen. Samtidig har vi stort fokus på det potentiale, der ligger i at konvertere de kortere ophold, og hvordan vi kan lokke gæsterne til at blive lidt længere, siger VisitNordsjællands direktør, Annette Sørensen.

Nordsjælland er begunstiget med mange feriehuse, og næstefter endagsturisterne står turister i eget feriehus for det højeste turismeforbrug med 17 procent. Feriehusejerne køber meget lokalt, og med deres høje døgnforbrug har de derfor en stor betydning for områdets turisme. Selvom der er mange feriehuse i det nordsjællandske område, er kapaciteten af feriehuse til udlejning stadig meget lav. Som destination tørster Nordsjælland derfor efter flere huse til udlejning.

En anden vigtig gruppe er erhvervsturisterne, som står for næsten 1,2 mia. kr. ud af det samlede turismeforbrug på 5,7 mia. kr, når de eksempelvis holder møder og kurser på vores hoteller og konferencecentre.

Rapporten "Turismens økonomiske betydning" er udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordsjælland.