Planerne om en stor motorvej og måske også jernbane gennem Nordsjællands skove og landsbyer spøger stadig. Selv om mange tror det, er planerne om Ring 5 i Nordsjælland ikke taget af bordet endnu. Derfor indkaldes der til debatmøde onsdag den 8. maj klokken 19.00 i Ninas Naturcafé. Vi har talt med Per Frost Henriksen, forud for mødet og her under kan man høre interviwet.

Senest har regeringen lavet en plan for hovedstadsområdet hvor man vil undersøge mulighederne for at lave den sydlige del af Ring 5 fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. I den nordlige del vil man undersøge mulighederne for at indskrænke transportkorridoren – men man vil ikke ophæve den. Tværtimod fremgår det klart af kommissoriet for den undersøgelse der planlægges at det stadig ønskes at opretholde muligheden for en motorvej.

Samtidig ved vi, at der i 2020 kommer en analyse af mulighederne for at etablere en Helsingør-Helsingborgforbindelse. Det siges ganske vist, at dette ikke forudsætter Ring 5, men man kan se situationenfor sig, hvis der om måske 10 år findes en HH forbindelse, der skaber et trafikpres nordfra, når norsk og svensk industrieksport skal til Centraleuropa – og hvis man samtidig på det tidspunkt har en Ring 5 syd udbygget.

Det vil føre til et pres på trafikken, der på ny vil aktualisere planerne om Ring 5 gennem skove og landsbyer.Derfor mener Foreningen Nej til Ring 5, at vi må tage fat om ondets rod og sige klart, at Ring 5 ikke er en mulighed – og derfor skal transportkorridoren ophæves – i hvert fald sådan, at der hverken kan laves motorvej eller jernbane i den.

Vi vil bevare vores skove, naturområder og landsbyer. Svensk og norsk industrieksport må finde andre veje og ikke ledes gennem Nordsjælland.Planerne syd for Frederikssundsmotorvejen er mere konkrete og sigter mod at der anlægges en motorvej.

Heldigvis er der stor modstand mod planerne og der holdes næsten dagligt borgermøder med flere hundrede mennesker. Foreningen Nej til Ring 5 har indbudt repræsentanter fra partierne til en debat om Ring 5 og trafikken i Nordsjælland. I panelet sidder både nuværende Folketingsmedlemmer og håbefulde kandidater. Det er vigtigt at borgerne i Nordsjælland møder talstærkt op for at vi kan få sagt med stor styrke til vores folketingspolitikere at Ring 5 ikke skal bygges og transportkorridoren skal sløjfes.

Mødet finder sted onsdag den 8. maj klokken 19.00 i Ninas Naturcafé, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød. Alle er velkomne. Mødet er udendørs, hvis vejret tillader det, så hav en vindjakke med.

Vi har forud for mødet, fået en snak med Per Frost Henriksen, som her fortæller lidt nærmere om bekymringerne omkring en Ring 5