Nordsjællands Brandvæsen indfører forbud mod afbrænding i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Det skete i med virkning fra i dag den 7. juni 2018 kl. 12.00.

Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, som giver forhøjet risiko for brand i haver, på marker og i skove.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Nordsjællands Brandvæsen følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på vores hjemmeside, i pressen og på de fire kommuners hjemmesider.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.