Hovedbestyrelsen har været godt tilfreds med det forløbne år. Én af de vigtige milepæle har været medlemskab af Færdselssikkerhedskommissionen. Her har forbundet en stor chance for at påvirke beslutninger vedrørende færdselssikkerheden, ikke mindst for de svage trafikanter.

Nyt er også, at Dansk Fodgænger Forbund er blevet medlem af ”Global Alliance of NGO’s for road safety”. Alliancens mission er at mobilisere NGO’s rundt om i verden for sammen at arbejde for at gøre vejene mere sikre for alle. Samtidig er alliancen fortalere for trafikofres rettigheder.

Som eksempel på projekter, vi interesserer os for, kan nævnes, at ”Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog” kan betyde en væsentlig forringelse af færdselssikkerheden i f.eks. Fredensborg by.

Kørsel med modulvogntog tænkes tilladt på alle motorveje og statsveje. Det vil i visse lokalområder betyde, at fodgængere af alle slags (børn, ældre og handicappede) samt cyklister vil skulle kappes om at dele vejarealet i Fredensborg by, (A6) der i forvejen er belastet af kørsel af privatbiler og lastbiler, hvilket betyder, at trafikken ofte bryder sammen morgen og aften.

At forestille sig, at der gives tilladelse til modulvogntog med en længde på max. 25,25 m, er ligefrem at opfordre til trafikulykker. Dansk Fodgænger Forbund vil sætte vore ressourcer ind på, at bekendtgørelsen ændres, således at Fredensborg by friholdes for modulvogntog.

Et andet eksempel er tilladelsen på udvalgte steder at tillade, at cyklister kan svinge til højre for rødt. Dansk Fodgænger Forbund er meget, meget skeptiske, idet vi tvivler på, at cyklisterne vil kunne forholde sig til, at det kun er på udvalgte steder højresving er tilladt.

På årsmødet valgte forsamlingen ny formand. Mikael le Dous, som har været formand siden forbundets start, valgte af personlige årsager at gå af som formand. I hans sted valgtes Grethe Troensegaard, den hidtidige næstformand, som ny landsformand. Grethe Troensegaard har været medlem af Dansk Fodgænger Forbund i mere end 10 år og har været aktiv inden for færdselssikkerhed, bl.a. i Fredensborg Kommune. Nyvalgte til bestyrelsen blev Anne Brix Christiansen, Hans Erik Hansen og Ullaliv Friis, medens Mogens Busk Sørensen, Heidi Jensen og Karen-Margrethe Kundal blev genvalgt.

Der er tale om et stærkt hold, der nu skal sætte kursen og forberede en 5-års strategiplan samt arbejdsprogram.