Fredensborg Kommune har netop skudt en større kampagne i gang, der skal få flere borgere til at stemme ved efterårets kommunalvalg.

Venstre ønsker stadig ikke, at der skal være et fritidstilbud i Egedalshallen i Kokkedal.

Sagen har netop været behandlet i Børne- og Skoleudvalget og det var kun Venstre og Borgernes Stemme der stemte imod.

 

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Lokallisten Fokus Fredensborg fortsætter deres åbne valgtekniske samarbejde, som blev aftalt ved kommunalvalget i 2009.

 

 

Fredensborg Byråd har den 24. juni 2013 vedtaget at fremlægge "Forslag til Kommuneplan 2013" i offentlig høring.

Men ingen planer om at købe golfbane til 33 millioner. Efter at ejeren af Fredensborg Golfbane, Proark Fredensborg ApS, gik konkurs i efteråret 2012, har der været arbejdet ihærdigt på at finde en løsning på ejerskabet.

Byggeriet af det nye idrætscenter i Humlebæk er kommet et skridt nærmere.

Et flertal i Byrådet i Fredensborg Kommune har netop vedtaget en samlet pakke af initiativer, der er nødvendige inden første spadestik.

Per Frost Henriksen SocialdemokratPartiforeningen hos socialdemokraterne har, i maj måned, gennemført en urafstemning blandt foreningens medlemmer, som dermed har bestemt rækkefølgen af de socialdemokratiske kandidater på efterårets opstillingsliste.

C logo2005På et opstillingsmøde d. 28. maj. fastlagde partiets medlemmer i Fredensborg opstillingen af kandidater til kommunalvalget 19. november 2013

Byvaaben4Landet over lukkes eller sammenlægges skoler - med det formål at skabe økonomiske stordriftsfordele og skabe faglige og pædagogiske løft.

Men erfaringerne siden kommunalreformen er ikke gode.

Alle borgere i Fredensborg Kommune skal være endnu mere aktive i lokalsamfundet og dermed være med til styrke fællesskabet og ansvarsfølelsen.

Enhedslisten i Fredensborg holder sommerfest i Humlebæk d. 5. juni kl. 14 – 17.

Efter netop afholdt generalforsamling i Lokallisten Focus Fredensborg har bestyrelsen konstitueret sig således:


Fredensborg Byråd har taget hul på de første drøftelser på vejen mod næste års kommunale budget.