Byrådet i Fredensborg Kommune har vedtaget en økonomisk plan, som skal genoprette kommunens kassebeholdning.

Det sker, fordi en række store uforudsete udgifter fra blandt andet hospitalsindlæggelser og handicapområdet har gjort kommunens kassebeholdning lavere end planlagt.

”Styr på Økonomien”
Dette var Socialdemokraterne i Fredensborgs mantra under valgkampen 2013.

Samtidig lovede man at Fredensborg Kommune ville være gældfri i 2022.

Byrådet indledte fredag budgetprocessen med en strategisk drøftelse af den økonomiske politik og mulighederne for fortsat udvikling af kommunen.

 

Fredensborg kommunen har en økonomi, som er meget dårlig på grund af kommunens egne prioriteringer og på grund af udgifter, som kommunen ikke selv er herre over.

Knud Løkke Rasmussen meldte sig torsdag morgen ud af Venstre og bliver dermed løsgænger i byrådet Fredensborg Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er ikke let at være flygtning i Danmark.

Slet ikke når det nye liv skal leves tusindvis af kilometer fra hjemegnen.

Debatmøde om SuperSygehuse og Akut Telefonen 1813 - din genvej til den rette behandling

Mødet finder sted onsdag den 11. marts kl. 19.30 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus.

Fra 1. januar 2015 er Christen Amby indtrådt i Handicaprådet for Fredensborg kommune som repræsentant for SF.

De 7 millioner kroner, som Fredensborg Kommune fik af Regeringens såkaldte ældremilliard sidste år har gjort en forskel og været med til at løfte velfærden i kommunen.

Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg har haft generalforsamling.

Ny formand er nu Thomas von Jessen, der tillige er førstesuppleant til byrådet.

Fredensborg kommune udbyder nu en række opgaver i hjemmeplejen.

Det har et flertal i Byrådet besluttet, og politikerne ønsker ydelserne fordelt på to firmaer samt den kommunale hjemmepleje.

Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet, at kommunens topchef Kim Herlev Jørgensen også efter den. 1. maj 2016 er Fredensborg kommunes kommunaldirektør.

Nytårsudtalelse:

Af borgmester Thomas Lykke Pedersen (A)