Byrådet har på deres budgetseminar indledt de afsluttende politiske forhandlinger om næste års budget.

Budgetoplægget peger på nogle udfordringer, der skal løses, men politikerne havde også i høj grad det langsigtede blik på og drøftede, hvordan der også fremadrettet kan sikres gode muligheder for borgerne i Fredensborg Kommune.

Udfordringer i 2015
Med ændringerne i kommunens indtægtsgrundlag i årets kommuneaftale og et fortsat udgiftspres på handicapområdet og beskæftigelsesområdet skal byrådet i budgetforhandlingerne finde budgetforbedringer på 20 mio. kr. årligt.

Disse indgår sammen med de øvrige politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne. Der er enighed om, at budgettet for 2015 skal fastholde en sund og bæredygtig økonomi, hvor der er råderum til en fortsat langsigtet udvikling af kommunen, jf. nedenfor. Det forudsætter blandt andet, at kassebeholdningen styrkes og kommunens gæld fortsat reduceres.

Fredensborg Kommune – midt i mulighederne
Ud over de aktuelle udfordringer drøftede byrådet på seminaret det første udkast til en ambitiøs 2020-strategi, der sætter de langsigtede rammer for den videre udvikling af kommunen.

Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier og andre, der gerne vil bo i naturskønne omgivelser og samtidig være en del af hovedstaden.

Der var i Byrådet en enighed om, at disse kvaliteter skal gøres endnu tydeligere i kommunens omdømme frem mod 2020. I løbet af det næste år vil byrådet igangsætte drøftelser med udgangspunkt i 2020-strategien med blandt andet med fokus på, hvordan kommunens bysamfund og landområder kan udvikles på bedste vis til gavn for og i proces med borgerne.

Budgetforhandlinger
Efter budgetseminaret påbegyndes budgetforhandlingerne frem mod vedtagelsen af et endeligt budget, således at budgettet kan vedtages ved 2. behandlingen i Byrådet den 29. september 2014.

Budgetmaterialet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside efter førstebehandlingen i Økonomiudvalget den 25. august.