Karlebo Skole er omdrejningspunktet for et forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om at igangsætte en udviklingsplan for Karlebo landsby.

Karlebo Skole er omdrejningspunktet for et forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om at igangsætte en udviklingsplan for Karlebo landsby.

I et brev til borgmesteren har byrådsgruppen lagt op til at igangsætte et udviklingsarbejde, der ser på Karlebo landsby som en helhed. Socialdemokraterne ønsker, at landsbyen Karlebo får opmærksom, så de åbenlyse værdier, der knytter sig til området kommer i spil for at fastholde området som attraktiv for nuværende og potentielle beboere.

Der er flere måder, at gribe et Projekt Karlebo an på. For os er det vigtigt, at processen startes rigtigt op med masser af reel inddragelse og indflydelse fra borgere, skole, foreningsliv, embedsmænd og andre interesserede. Socialdemokraterne ønsker også en solid politisk opbakning og ser gerne at byrådet ser samlet på mulighederne for området fortæller Per Frost Henriksen på byrådsgruppens vegne.

Læs brevet her