På et møde søndag formiddag på Fredensborg Rådhus i Kokkedal har partierne Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Ulla Hardy-Hansen og Christian de Jonquieres, der står udenfor partierne indgået en fælles konstituering for de kommende fire år.

Thomas Lykke Pedersen fra Socialdemokratiet fortsætter som kommunens borgmester. Det betyder at 26 ud af 27 byrådsmedlemmer indgår i konstitueringen.Kun Nye borgerlige står uden for aftalen.

”Det glæder os i det Radikale Venstre, at det er lykkedes med en bred konstituering og fastholde den sunde økonomiske udvikling. Det giver grobund for bredt samarbejde til gavn for borgerne,” siger Lars Simonsen fra Radikale Venstre.

”For Venstre er det vigtigt at vi samarbejder i Fredensborg Byråd og at vi går efter resultater. Derfor er vi gået med i denne fælles konstituering. Vi står overfor store opgaver med nye skoler og daginstitutioner og prioritering af resurserne, det skal vi være fælles om,” siger Lars Søndergaard

”Vi er glade for at der er oprettet et nyt udvalg, der hedder Udvalget for Natur-, Miljø- og Bæredygtig udvikling, så der kommer mere politisk fokus på området. Det nye udvalg kan se med friske øjne på det meget vigtige område,” siger Hanne Berg, SF

Udvalget for Social- og Senior ændrer navn til Social- og Sundhedsudvalget og i samme ombæring flyttes de borgernære sundhedsopgaver fra Fritids- og Idrætsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget.

”Socialdemokratiet går ind i det brede samarbejde i troen på, at vi kan fortsætte den gode udvikling i Fredensborg Kommune og få mere fokus på kernevelfærden og sikre god økonomi og drift med brede budgetforlig,” siger Per Frost Henriksen, Socialdemokratiet.

”Enhedslisten er meget tilfredse med det brede samarbejde om et nyt udvalg der skal arbejde med kommunens allerstørste udfordring, der er at rekruttere og fastholde medarbejdere,” siger Bjørn Svensson fra Enhedslisten.

Af den underskrevne konstitueringsaftale, fremgår det at hvis tilfældet bliver at de to forhenværende konservative byrådsmedlemmer Christina de Jonquieres og Ulla Hardy- Hansen udtræder af byrådet, vil deres poster tilfalde Det konservative Folkeparti. Dog ikke Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, hvor Ulla Hardy-Hansen har fået plads. Hvis hun udtræder, vil Christian de Jonquieres overtage den post.

Der er ikke sat navne på pladserne endnu. Men i den vedhæftede pdf fil, kan man læse hvilken partier der har fået hvilken poster.

 

Læs aftalen som pdf fil her: Konstitueringsaftalen 2021