Byrådet i Fredensborg Kommune har vedtaget en økonomisk plan, som skal genoprette kommunens kassebeholdning.

Det sker, fordi en række store uforudsete udgifter fra blandt andet hospitalsindlæggelser og handicapområdet har gjort kommunens kassebeholdning lavere end planlagt.


Planen indeholder en række tiltag, der tilsammen skal løfte den gennemsnitlige kassebeholdning til 40 mio. kroner ved årsskiftet.

Selv om kassebeholdningen har været planlagt lav, så kan borgmester Thomas Lykke Pedersen ikke genkende det meget negative billede af kommunens økonomi, der har været tegnet visse steder i medierne de sidste par uger:

”Grundlæggende er vores økonomi sund. Vi har et stort planlagt driftsoverskud. Så butikken kører fornuftigt. Desværre har der så været en række uforudsete udgifter, der har gjort det planlagte dyk i kassebeholdningen større end forventet. Men det er også derfor, at Byrådet nu handler og vedtager en genopretningsplan, der bringer os tilbage på rette kurs – i tide. Vi har styr på både økonomi og kassebeholdning”, siger borgmesteren, der i øvrigt gør opmærksom på, at et enigt Byråd allerede tilbage i 2014 vedtog et budget – og efterfølgende korrektioner - der betød en planlagt lav kassebeholdning.

”Det er klart, at genopretningsplanen vil kunne mærkes. Men vi er altså på mange måder mere rige - end vi er fattige her i Fredensborg Kommune. Vi er en attraktiv kommune med et serviceniveau, der ligger i den bedste fjerdedel i landet. Vi har de seneste år investeret massivt i udviklingen af kommunen. Ny skole, nyt idrætscenter, kunstgræsbaner og et løft af veje, stier og trafiksikkerhed. Vi har budgetteret med et markant afdrag på vores gæld – og over halvdelen af landets kommuner har en gæld, der er større end vores målt per indbygger”, siger Thomas Lykke Pedersen.

Genopretningsplanen, der blev vedtaget på Byrådets møde her til aften, betyder blandt andet;

Benyttelse af lånetilsagn fra staten på 31 mio. kroner
Omlægning af nuværende afdragsprofil på gæld
Driftsbesparelser på i alt 9,1 mio. kroner.
Midlertidigt anlægsstop. Projekter for i alt 33,6 mio. kroner sættes i bero. Almindelig vedligeholdelse og en række vigtige anlægsprojekter er friholdt for anlægsstoppet.
Indefrysninger af overførsler på 28 mio. kroner. Status over konsekvenser af indefrysningen bliver fremlagt på Økonomiudvalgets møde i juni. De 5 mio. kroner afsættes til at imødegå eventuelle uhensigtsmæssige konsekvenser.