Fredensborg kommunen har en økonomi, som er meget dårlig på grund af kommunens egne prioriteringer og på grund af udgifter, som kommunen ikke selv er herre over.

Det har resulteret i, at kassebeholdningen er ganske lav. 

Den er så lav, at byrådet til maj 2015 må genåbne budgettet og tage stilling til, om der skal indføres anlægsstop eller udskydes gældsafdrag.

SF og Enhedslisten udelukker flere driftsbesparelser i år.

SF og Enhedslisten mener, at situationen lige nu er meget alvorlig, og vi er meget bekymrede over besparelserne på Børne – og Skoleområdet, som akkumulerer, over opbremsningen af forbrug på Handicapområdet, og kan se, at forebyggelsesindsatsen og inklusionen er presset.

Da vi mener, at konsekvenserne for borgerne er helt uacceptable, vil vi arbejde for, at vedtagne besparelser for 2016 – 18 rulles tilbage.

SF og Enhedslisten tør tage ansvar.
Derfor arbejder vi for, at afdragene på kommunens gæld ændres, så kommunen først er gældfri senere end i 2022, og for at rammebesparelsen på 2 % årligt skal nedsættes og helst undgås som spare-redskab.

Men, det betyder selvfølgelig, at kommunen skal have flere indtægter.


Her peger vi på det fælles ansvar!
Muligheden for en mindre skattestigning kan komme på tale, da vi finder det uhørt, at det er børnene og de sårbare som skal betale prisen udtale Hanne Berg.