De 7 millioner kroner, som Fredensborg Kommune fik af Regeringens såkaldte ældremilliard sidste år har gjort en forskel og været med til at løfte velfærden i kommunen.

En del af pengene blev brugt indenfor pleje og omsorg til borgere med demens. Særligt et af projekterne har været en stor succes. Der drejer sig om støtte til de familier, hvor det er ægtefællen, der tager vare på borgeren med demens.

Familien tilbydes aflastning 4 timer om ugen i 3 måneder, hvor en af ældreområdets medarbejdere kommer i hjemmet og er sammen med borgeren med demens. I mens kan den pårørende tage ud af huset med en tryghed om, at der er nogen hos ægtefællen.

Tiden bliver blandt andet brugt til at få handlet, dyrke motion eller genoptage aktiviteter, som man tidligere har haft stor fornøjelse af at deltage i. Indsatsen har været så stor en succes, at der nu er venteliste til at få aflastning i hjemmet.

Formanden for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen siger:

”I stedet for at gøre mere af det samme handler velfærd i fremtiden i høj grad om at finde nye måder at løse opgaverne på.

Som fx at aflaste pårørende til demensramte, så de får et tiltrængt pusterum, der kan gøre, at de også fremover kan passe og pleje det demensramte familiemedlem.

Demografiudviklingen viser, at der bliver flere ældre, og vi ved, at vi ikke får flere ressourcer eller hænder til at løse flere opgaver.

Derfor er det en vigtig opgave først og fremmest at forebygge sygdom og tab af funktioner ved at sikre, at man som borger i Fredensborg Kommune har mulighed for et sundt og aktivt liv.”

 

Kvalitetsløft i demensomsorgen
Demenskoordinator i Fredensborg Kommune Lisbeth Bøgeholdt fortæller, at den nye indsats har fået yderst positive tilbagemeldinger fra familierne:

”De pårørende fremhæver, at det ugentlige frirum giver dem energi til at tage sig af ægtefællen resten af ugen. Frirummet gør også, at de pårørende kan holde sig selv i gang ved fortsat at kunne deltage i motionsaktiviteter og i foreningslivet.

Det er en kæmpe opgave at passe fx en svær dement ægtefælle, og det, at kommunen nu har et tilbud om aflastning til disse familier, er virkelig et kvalitetsløft i demensomsorgen.

Og samtidig en anerkendelse af, at demens ikke kun er en sygdom, der rammer det enkelte menneske men hele familien”.

Tilbuddet gør det muligt for kommunen at give aflastning til fem familier samtidig i løbet af en periode på tre måneder. De gode erfaringer gør, at forsøget fortsætter i 2015.


Fakta om demens
Når en borger rammes af demens har det ikke kun konsekvenser for borgeren, men i høj grad for hele familien.

Pårørende, der er omsorgsgiver for borger med demens, er selv en sårbar gruppe. Videnskabelige undersøgelser viser, at der er en forøget risiko for psykisk og fysisk sygdom hos de pårørende til borgere med demens, undersøgelser viser også, at der er mindre overskud til at deltage i sociale aktiviteter, når familien rammes af demens (kilde: National Videnscenter for demens).

www.videnscenterfordemens.dk