Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg har haft generalforsamling.

Ny formand er nu Thomas von Jessen, der tillige er førstesuppleant til byrådet.

Næstformand er nu John Hemming, tidligere borgmester igennem 8 år i Fredensborg-Humlebæk Kommune.

Thomas von Jessen udtaler stor glæde over, at John Hemming på denne måde er med på det konservative hold og dermed kan dele ud af sin meget store politiske erfaring.

John Hemming betyder også mange kontakter rundt i hele kommunen. Vi har nu et stærkt hold, der repræsenterer alle dele af kommunen. Vælgerforeningen planlægger ligesom andre vælgerforeninger en række arrangementer for alle i det kommende år.

Det Konservativ Folkeparti glæder sig også til samarbejdet med de øvrige vælgerforeninger i kommunen, hvor vi naturligvis er mere eller mindre uenige rent politisk men enige om at formidle dette til alle.