Fredensborg kommune udbyder nu en række opgaver i hjemmeplejen.

Det har et flertal i Byrådet besluttet, og politikerne ønsker ydelserne fordelt på to firmaer samt den kommunale hjemmepleje.

Udbuddet skal omfatte hjemmeplejen i hele kommunen. Kommunen er fortsat leverandør, og borgerne får frit valg mellem den kommunale og forventeligt to private leverandører.


Det er ikke nyt, at private firmaer skal tilbyde hjemmepleje i Fredensborg Kommune, da der allerede i dag er 10 private firmaer, der leverer forskellige ydelser til borgerne via den såkaldte godkendelsesmodel. Men det er første gang, at hjemmeplejeydelser går i udbud.

”Med det nye udbud får borgerne fortsat mulighed for at vælge mellem den kommunale hjemmepleje og de private firmaer.

Vi har dog erfaret, at de mange små leverandører vi har i dag, har haft svært ved at gøre borgerne mere selvhjulpne.

Jeg forventer at udbuddet vil tiltrække større firmaer, der kan magte opgaven med at rehabilitere de ældre, så færre er afhængige af hjælp”, udtaler Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget og fortsætter:

”Samtidig må vi konstatere, at koordineringen af hjælpen hos de svageste ældre har været vanskelig med de mange forskellige firmaer.

Prisen spiller naturligvis en rolle, men det er vigtigt at understrege, at den kun vægter 50 procent i bedømmelsen.

Kvalitet og samarbejde er lige så vigtige parametre for Social og Seniorudvalget”.

Byrådet forventes at vælge leverandører i juni 2015 og de nye leverandører starter 1. oktober.


Fakta:

I dag er der godkendt 10 private leverandører i kommunen fordelt på:
• 6 leverandører af udelukkende praktisk hjælp
• 4 leverandører af både praktisk hjælp og personlig pleje
• 1 leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb


De private leverandører har aktuelt en markedsandel på ca. 18 procent af hjemmeplejeopgaverne i Fredensborg Kommune.