I løbet af de seneste to år er det lykkedes Fredensborg Kommune at opnå tilsagn om støtte for over 100 mio. kroner via målrettet fund-raising. De ekstra penge går blandt andet til Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal, kunst og cykelstier ved en ny skole i Fredensborg og et kombineret motions- og legerum i skoven Knurrenborg Vang.

Lær at tackle kroniske smerter er et gratis kursustilbud til borgere med kroniske smerter. Målet med kurset er at give inspiration til, hvordan man kan takle problemer og udfordringer, når man har kroniske smerter.

Pårørende kan også have glæde af at deltage i kurset.

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner skal udarbejde en affaldsplan for 2014-2020. 

Fredensborg Kommune vil gerne høre din mening og inviterer til brgermøde onsdag den 24. april, kl. 18 - 20, hvor der er mulighed for at få et kig på forbrændingsanlægget inde fra.

Forbedret adgang for handicappede til Humle Bio via en ny kørestolsrampe, flere handicapparkeringspladser og nyt handicaptoilet ved Kokkedal skole er nogen af de synlige resultater af Handicaprådets arbejde i 2012.

FBI´s Fanklub er godt i gang med at planlægge årets kræmmermarked i Fredensborg.

I den forbindelse har de sendt en opfordring ud, hvor de søger efter deltagere til deres kegleturnering.

På søndag den 7. april, holder Kræftens Bekæmpelse landsindsamling over hele landet. Igen i år bliver det med ”Vis flaget” som slogan og blikfang. De personlige budskaber er nemlig et hit – både blandt indsamlere og bidragsydere. Én af dem er Fredensborg Kommunes borgmester Thomas Lykke Pedersen.


Flere forældre har henvendt sig til SF´s Hanne Berg om, hvordan hun som formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg kommune stiller mig til konflikten på skoleområdet.

På den kommunale hjemmeside – www.fredensborg.dk – er et helt nyt menupunkt flyttet ind. fredensborg.dk/flythertil hedder det, og her har enhver kommende tilflytter mulighed for at få mere viden om lige præcis det sted i Fredensborg Kommune, hvor vedkommen-de og familien overvejer at flytte til. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt to af Fredensborg Kommunes frikommuneforsøg, der kan hjælpe flere unge i uddannelse og job. Forsøgene handler om bedre vejledning i valg af uddannelse og om længere praktikperio-der, og skal være med til at bringe ungeledigheden i kommunen yderligere ned.

 

Er du mellem 15-18 år, har du chancen for at komme med på forfatterskole 27. juli – 3. august i Fredensborg Kommunes venskabsby Håbo.

Nordsjællands Ungdomsbrandkorps har fået bevilliget ressourcer til at fortsætte projektet i fire år og kan derfor ønske 12 nye deltagere velkomne til hold 2, der starter 2. april.

Arbejdet på etablering af ny rundkørsel på Isterødvejen er påbegyndt og forventes afsluttet medio juli 2013.

Som følge af anlægsarbejdet på rundkørslen, vil Kirkeltevej blive spærret ved Isterødvejen og ved Avderødvej i perioder fra ca. 3. april til 1. juni 2013.

Lørdag den 16. marts holdt Fredensborg Kommune et åbent hus-arrangement på den nye skole i Fredensborg - her fik nysgerrige borgere og brugere lejlighed til at se den ny skole.

Fredensborg Kommune har opført en skole tæt ved det naturskønne Knurrenborg Vang, hvor klima, energi og bæredygtighed er det centrale omdrejningspunkt for elever og læreres pædagogiske og faglige udfoldelse.