Vejrudsigten siger 30 grader igen i den kommende weekend.

Det er skønt for de fleste, men for svækkede ældre betyder det øget risiko for dehydrering.

Derfor aflægger hjemmeplejen i Fredensborg Kommune ekstra væskebesøg hos svækkede ældre i disse dage.

Det varme sommervejr betyder flere gæster på kommunens strande. Men de høje temperaturer har sat gang i opblomstringen af alger i de indre danske farvande.

Nordsjællands Brandvæsen advarer mod afbrænding i det fri og anvendelse af ukrudtsbrænder.

Det er nu så tørt i Danmark, at der er en stærkt øget risiko for brand, når der grilles, tændes bål eller arbejdes med ukrudtsbrænder.

Fredensborg har i denne uge været landets modelflyve-centrum. Over 50 familier fra hele Danmark har haft sat hinanden stævne og fløjet med modelfly i Langstrup Mose. Vi har lavet en reportage fra stævnet, som kan høres her.

Efter sommerferien går gravemaskiner i gang med at påbegynde udbygningen af fjernvarme i Humlebæk. Arbejdet vil strække sig til 2015, hvor aktiviteterne vil være synlige i bybilledet.

Fredensborg er landets modelflyve-centrum den kommende uge, over 50 familier fra hele Danmark bor på Fredensborg-skole, flyver i Langstrup og skal opleve Nordsjælland.

”Alt for mange medier og personer har draget fejlagtige konklusioner på baggrund af den tragiske hændelse i Nivå Center,” siger Bjarke Gudbjerg fra Nivå Nu, der er helt tæt på de unge i Nivå.

Nu skal japanerne høre hvordan

Gennem det sidste år har Fredensborg kommune opnået opsigtsvækkende resultater ved at bruge en robot – udformet som en sæl - til borgere med fysiske og psykiske handicap.

En ny læringsstrategi, der går på tværs af skoler og institutioner i Fredensborg Kommune byder på større sammenhæng mellem pædagoger og læreres arbejde med udvikling af børns faglighed og trivsel.

Også forældrenes rolle lægges der særligt vægt på i den nye strategi.

I dag gik arbejdet i gang med at udbedre og renovere veje og stier i Fredensborg Kommune. Over de næste 15 år skal i alt 230 kilometer veje have ny asfalt i større eller mindre grad. Dermed vil hele kommunens vejnet blive renoveret og forbedret.

Der var store smil og godt humør, da de 12 nye boliger til udviklingshæmmede voksne blev indviet  mandag på Lindegården i Fredensborg.

Med udvidelsen har Lindegården nu i alt 36 boliger, og bostedet kan tilbyde pleje og omsorg til udviklingshæmmede med mere forskellige behov, end tilfældet er i dag.

De næste par uger kan borgerne kombinere weekendindkøbene med praktisk og brugbar information om digital post, når Fredensborg Kommune sender den nye IT-bus på rundtur i kommunens indkøbscentre.

Fredensborg Kommune opfordrer nu borgere til at bruge deres smart phone i kampen mod kæmpe-bjørnekloen.