To bøgetræer i det grønne område ved Humlebæk station er svækkede, så de har en forhøjet risiko for at vælte. Derfor skal de af sikkerhedsmæssige årsager desværre fældes.

Er man stadig i tvivl om HPV-vaccinen, kan man høre mere om den ved et informationsmøde på Nivå Bibliotek den 28. februar.

Borgerforeningen Fredensborg By inviterer alle fastelavnsglade børn til tøndeslagning lørdag den 2.marts kl.11.00 i gågaden i Fredensborg.

I år kan de nordiske lande fejre 100 års venskab og godt samarbejde i Foreningen Norden. Det skal naturligvis fejres. Over hele Norden vil landsforeninger og lokalafdelinger fejre det med forskellige aktiviteter og det gælder også for lokalafdelingen i Fredensborg Kommiune. Her afholder naturligvis også en række arrangementer i jubilæumsåret.

Fredensborg Jazzklub og restauratør Henrik Rasmussen byder lørdag den 23. februar 2019 velkommen til endnu et dansevenligt jazzarrangement i Restaurant Fredensborghusene i Utzonbebyggelsen på Bakkedraget 43, Fredensborg. Aftenens orkester er SCANDINAVIAN OLD STARS.

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt 8 medlemmer af Fredensborg Byråd til Ridder af Dannebrogordenen og som har fået tildelt ridderkorset.

Fredensborg kirkerne har inviteret Jonas Kuld Rathje, chefredaktør for BTMX, til at komme og holde foredrag om sandhed og løgn set fra den journalistiske vinkel. Foredraget holdes den 7. februar i Asminderød Sognegård.

Tirsdag den 29. januar 2019 indviede fredensborg kommune det kunstværk Skålen og Perlen kreeret af videokunstner Eva Koch.

For mange frivillige og frivillige foreninger fylder arbejdet i bestyrelsen meget. Frivilligcentet Fredensborg holder derfor et fyraftensmøde onsdag den 21. februar kl. 16:30 – 18:00, om emnet for alle, der sidder i en bestyrelse.

Seniorrådet glædede sig utrolig meget over det meget flotte fremmøde mandag d. 14. januar, hvor der var borgermøde og information om seniorbofællesskaber. Lyt til et sammendrag fra arrangementet her.

Som en del af Fredensborg Kommunes klimaindsats tilbydes nu en støtteordning til dig, der ønsker at energirenovere din ejer- eller andelsbolig, Støtten gives til forbedringer, der er noteret som anbefalede og rentable i energimærkerapporten.

Når mørket falder på i Kokkedal, får kunstværket Skålen og Perlen en ekstra dimension; når lyset tændes omdannes pladsen til en valmuemark. Der er officiel indvielse tirsdag den 29. januar 2019.

Bibliotekets nye barselscafé lægger ud med populær coach for børneforældre. Forældre på barsel og andre interesserede kan den 7. februar komme til premiere på den nye barselscafé, hvor forældrecoach Rikke Winckler holder foredrag om søskende.