Tirsdag og onsdag den 23. og 24. oktober kan du fra kl. 13:30 til 15:30 komme forbi Nivå Bibliotek til en snak omkring projektet for
Fremtidens Nivå Bymidte.

Drømmer du om at spare penge og få et bedre indeklima? Fredensborg Kommune har nu mulighed for at yde støtte efter byfornyelsesloven med det overordnede formål at forbedreboligernes og byernes kvalitet. Den samlede pulje udgør 400.000 kr., som kan anvendes indtil maj 2021.


Højskolen vil fremover spille en mere tydelig rolle i lokalsamfundet. Blandt andet ved at åbne dørene for mange flere aktiviteter sammen med byens borgere og foreninger.

Byrådet har ønsket om inden for en 12-årig periode at skabe moderne folkeskoler, der indbyder til læring, således at børn og unge får en god og værdifuld skolegang - også i fremtiden.

Fredensborg Musikskole arrangerer i samarbejde med Sangcenter Nordsjælland årets spil Danskuge i kommunen. Hver dag i ugen vil der være et eller flere musikarrangementer, som hver især henvender sig til borgere i hele kommunen. Lyt til interview med Musikskoleleder Carsten Østerskov, der fortæller om arrangementerne til Radio Humleborg.

I forbindelse med Sundhedsugen i uge 41 er der Street Food arrangement på Kokkedal Skole. Café Kokkedal står for madlavningen og rykker derfor fra Broengen 3 over på skolen.

Hvilken fremtid går Kystbanens pendlere i møde efter to lange sommerferielukninger med renovering af skinner og broer?

Ældreminister Thyra Frank besøgte mandag Benediktehjemmet i Fredensborg og hilse på mange beboere, frivillige og medarbejdere. Ministeren var særlig imponeret af fællessangen i Amaliehaven og den gode stemning i fredagsbaren , der holdt mandagsåbent i dagens anledning.

Nu, hvor man efter 50 år igen kan gå på jagt med rovfugle i Danmark, gør Falkonergården noget særligt ud af at vise falkonerens jagtfugle, samt at fortælle og vise lidt omkring den 1500 år gamle jagtform i Norden. Besøg Falkonergården i Fredensborg i efteråret, hvor der er udvidet åbning i efterårsferien i uge 42.

Fredensborg Kommune gennemfører i perioden medio september til primo oktober 2018 kommunens første vandområdeplansprojekt. Projektet er en genåbning af en 297 m lang rørlagt strækning af Donse Å. Den rørlagte strækning løber nu langs med Isterødvejen men den genåbnede strækning bliver genslynget på to matrikler nord for.

Fredensborg Kommune har lagt en ambitiøs vision for Nivå som naturbyen for den aktive familie. Et af de mange projekter der er sat i gang omhandler Nivå Havn og Strandpark.

Byplanprisen uddeles hvert år for planlægning, der er udtryk for nytænkning. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening – og vinderen afsløres på årets Byplanmøde d. 4. oktober i Hjørring. Fredensborg Kommune er indstillet.

Hanne Hastrups skønne historier om Cirkeline bliver bragt til live gennem oplæsning og leg, når der inviteres til eventyrtime på Fredensborg Bibliotek torsdag den 27. september.