Ordningen giver alle kommunens medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistænkelige forhold direkte til ekstern og uafhængig advokat. Hvis medarbejdere i Fredensborg Kommune fremover oplever forhold på jobbet, som de mener, er problematiske og ikke kan løses via deres chef, kan de indberette det til en ekstern advokat. Det kan ske med den nye whistleblowerordning, som byrådet har besluttet.

406 danske daginstitutioner får nyt statstilskud til en særlig indsats for de yngste børn. Seks af institutionerne ligger i Fredensborg Kommune, som modtager 13 mio. kr. over tre år.

Fredensborg Kommune har vedtaget ny handlingsplan for, hvordan kommunen fortsætter som en grøn virksomhed og realiserer målene i kommunens netop vedtagne grønne politik. 

Plan,- Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der særligt skal fokusere på de mange klagesager over opsætning af faste hegn / plankeværker i villakvarterne.

Belysningen har manglet i Nivå på Islandshøjparken, Nivåvej og Mergeltoften samt i Humlebæk på bl.a. Teglgårdsvej. Belysningen på bl.a. Teglgårdsvej er nu oppe og kører igen.

Goodbasket holder julemarked lørdag den 14. december fra 10 til 16 på Dageløkkevej 82, Humlebæk, hvor de sælger kurve fra Ghana. Goodbasket blev startet i 2010 af en gruppe mennesker i Humlebæk under navnet Nibus, og er nu blevet en del af Dansk Handicap Forbund.

Den nystiftede forening Brønshulen i Veksebo holder “jul i Brønshulen” søndag 15. December 2019 fra kl. 12:00-17:00 med boder, juletræssalg og livemusik.

Tirsdag aften lagde Fredensborg Rådhus lokaler til et generationsmøde af den helt særlige slags: 150 unge og ældre, borgere og politikere, foreninger og ildsjæle mødtes til Kulturudvalgets årlige Kulturkonference med temaet "På tværs af generationer".

Familien skal med, når børn i Fredensborg Kommune lærer om naturen: I Nivå og Humlebæk starter børnehusene nu et nyt koncept for naturformidling, hvor også børnenes familier inddrages aktivt gennem forskellige events.

Frivilligt arbejde indsamler årligt over 1 million kroner til børn på Julemærkehjemmene. Det sker blandt andet ved de årlige julemærkemarcher. Sidste år startede den tradition også i Fredensborg på initiativ af Peter Pileborg. Der er to ruter gennem gågaden og slotsparken. Hør Peter fortælle om Julemærkemarchen til Radio Humleborg.

I november 1969 blev Fredensborg Hallen indviet af Kong Frederik IX. En stor dag for Fredensborg, herunder også for hallens formand og primus motor bag byggeriet, Grosserer Povl Larsen. Her i år 2019 ser den nuværende bestyrelse tilbage på de første 50 år og fortæller her om deres drømme og ønsker for fremtiden.

Handicapprisen uddeles i år særligt for at hædre, at der er skabt større almen viden om handicappedes forhold. Prisen tildeles Monica Lylloff for at sætte handicappede, psykisk sårbare og deres pårørendes vilkår på den politiske dagsorden med kampagnen #enmillionstemmer.

Supercykelstier giver flere cykelpendlere og færre biler på vejene. Derfor samarbejder Fredensborg Kommune med 26 andre kommuner om at få endnu flere supercykelstier.