Siden september 2019 har Fredensborg Kommune sammen med lokale interessenter arbejdet med at udvikle Generationernes Hus i den kommende Nivå Bymidte. Og nu inviteres alle interesserede til en konklusionsworkshop onsdag d. 19. februar kl. 17 i salen på Nivå Skole Nord.

Humlebæk Pensionistforening, der er én af de ældste foreninger i kommunen, idet den blev stiftet den 7. november 1948 under navnet Invalide- og aldersrenteforening for Sletten og omegn, afholdt den årlige generalforsamling den 31. januar 2020. Her følger lidt info fra denne generalforsamling.

Et fællesskab for piger i 7.-9. klasse, bliver nu tilbudt gratis til piger i Fredensborg kommune. Forløbet EmpowR skal give pigerne troen på sig selv og hinanden over 10 uger.

Det bliver BASE Erhverv A/S, som skal bygge Gymnastikkens Hus ved Kokkedal Skole. Udover et byggeri af en ny hal på 1.700 m2 indgår også en renovering og nyindretning af Holmegårdshallen i det færdige Gymnastikkens Hus.

Pernille Balslev-Erichsen bliver ny centerchef for byudvikling, miljø og erhverv i Fredensborg Kommune, hun kommer fra en tilsvarende stilling i Næstved Kommune, er uddannet cand. jur. og 56 år.

Energirenovering af parcelhuse i Fredensborg Kommune er nærmest blevet en folkesport de seneste år. Kommunen har bl.a. bidraget med gratis energitjek og tilbyder nu de aktive boligejere en "grøn markering" af deres energirenovering. Interessen er overvældende.

Fredensborg Byråd besluttede den 27. januar, at kommunens administration skal søge at indgå en lejeaftale med ejeren af bygningen på Helsingørsvej 2, det tidligere posthus. Målet er at bygningen dels skal udlejes til praktiserende læger, som har efterspurgt mere plads i byen, dels indrettes til kommunale sundhedsfunktioner.

Fredensborg Kommune er med helt fremme, når det kommer til at bruge naturen og friluftslivet til at styrke borgernes sundhed. På en stor konference i Nyborg torsdag den 23. januar 2020, blev kommunens erfaringer gives videre. Projektet Gang i Fredensborg blev fremhævet som en af de 10 foregangskommuner, som har særligt gode erfaringer med at arbejde med sundhed i naturen.

Der er godt nyt til de mange borgere, som længe har efterspurgt en langt bedre affaldssortering i Fredensborg Kommune. Den nye ordning indføres etapevis fra foråret 2020.

I december skulle alle forældre til børn i kommunens daginstitutioner tage stilling til, om de vil fravælge frokostordningen. Resultatet viste en overvældende tilslutning på 99,5 pct. til frokostordningen i de fire børnehuse med i alt ca. 1.400 børn.

Fredensborg Kommune har fået tre mio. kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nyt projekt, hvor idrætsforeninger støtter medborgere med at blive aktive i foreningslivet. Udover de sociale og sundhedsmæssige gevinster er målet at styrke deltagernes tilknytning til arbejdslivet.

 

Louisiana er kommunens anden største private arbejdsgiver med cirka 300 ansatte. En del af dem har fået plads i en ny smuk administrationsbygning ved vandkanten, der erstatter udtjente pavilloner.

Af borgmester Thomas Lykke Pedersen.