Fredensborg Kommune er med helt fremme, når det kommer til at bruge naturen og friluftslivet til at styrke borgernes sundhed. På en stor konference i Nyborg torsdag den 23. januar 2020, blev kommunens erfaringer gives videre. Projektet Gang i Fredensborg blev fremhævet som en af de 10 foregangskommuner, som har særligt gode erfaringer med at arbejde med sundhed i naturen.

Der er godt nyt til de mange borgere, som længe har efterspurgt en langt bedre affaldssortering i Fredensborg Kommune. Den nye ordning indføres etapevis fra foråret 2020.

I december skulle alle forældre til børn i kommunens daginstitutioner tage stilling til, om de vil fravælge frokostordningen. Resultatet viste en overvældende tilslutning på 99,5 pct. til frokostordningen i de fire børnehuse med i alt ca. 1.400 børn.

Fredensborg Kommune har fået tre mio. kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til nyt projekt, hvor idrætsforeninger støtter medborgere med at blive aktive i foreningslivet. Udover de sociale og sundhedsmæssige gevinster er målet at styrke deltagernes tilknytning til arbejdslivet.

 

Louisiana er kommunens anden største private arbejdsgiver med cirka 300 ansatte. En del af dem har fået plads i en ny smuk administrationsbygning ved vandkanten, der erstatter udtjente pavilloner.

Af borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Ordningen giver alle kommunens medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistænkelige forhold direkte til ekstern og uafhængig advokat. Hvis medarbejdere i Fredensborg Kommune fremover oplever forhold på jobbet, som de mener, er problematiske og ikke kan løses via deres chef, kan de indberette det til en ekstern advokat. Det kan ske med den nye whistleblowerordning, som byrådet har besluttet.

406 danske daginstitutioner får nyt statstilskud til en særlig indsats for de yngste børn. Seks af institutionerne ligger i Fredensborg Kommune, som modtager 13 mio. kr. over tre år.

Fredensborg Kommune har vedtaget ny handlingsplan for, hvordan kommunen fortsætter som en grøn virksomhed og realiserer målene i kommunens netop vedtagne grønne politik. 

Plan,- Miljø- og Klimaudvalget har besluttet at nedsætte en administrativ arbejdsgruppe, der særligt skal fokusere på de mange klagesager over opsætning af faste hegn / plankeværker i villakvarterne.

Belysningen har manglet i Nivå på Islandshøjparken, Nivåvej og Mergeltoften samt i Humlebæk på bl.a. Teglgårdsvej. Belysningen på bl.a. Teglgårdsvej er nu oppe og kører igen.

Goodbasket holder julemarked lørdag den 14. december fra 10 til 16 på Dageløkkevej 82, Humlebæk, hvor de sælger kurve fra Ghana. Goodbasket blev startet i 2010 af en gruppe mennesker i Humlebæk under navnet Nibus, og er nu blevet en del af Dansk Handicap Forbund.

Den nystiftede forening Brønshulen i Veksebo holder “jul i Brønshulen” søndag 15. December 2019 fra kl. 12:00-17:00 med boder, juletræssalg og livemusik.