Fredensborg Jazzklub har netop fået lavet aftale om "genstart af Jazzklubben" med de nye restauratører Jonas og Mads i Restaurant Fredensborghusene, Bakkedraget 43, i Fredensborg. Jazzen starter fredag 18.oktober med The Spirit of New Orleans.

Hele familien er velkommen til en hyggelig fælles aktivitet og måske også en lille smule sved på panden. I kan nemlig vælge om I vil gå eller løbe ruterne på 3,5 og 5,7 km. Er du frisk på en længere tur, kan du løbe 5 km-ruten to gange.

Foreningen FredensborgSmukkest holder loppemarked i gågaden i Fredensborg lørdag den 7. september 2019. Tilmelding som stadeholder er muligt fra i dag.

Normalt har Fredensborg Bibliotek åbent, når alt andet er lukket. Selv juleaften kan man komme ind og låne bøger. Men den 6. og 7. august vil der undtagelsesvis være helt lukket, inklusive for den selvbetjente adgang, det skyldes af loftpladerne skal udskiftes.

Til august har brandvæsenet i Fredensborg eksisteret i 100 år. Det fejres ”Brandvæsenets Dag” lørdag den 17. august kl. 10:00 til 14:00 i Jernbanegade, 3480 Fredensborg - byens gågade.

Mange steder i kommunen halter det fortsat med at få hurtigt internet og mobildata. Nye tiltag skal skabe forbedringer for både borgere og erhverv. Samtidigt sætter Infrastruktur og Teknikudvalget fokus på afprøvning af smarte teknologier.

Fredensborg Seniorråd har - med tilstedeværelse af Borgmesteren og Direktøren for Ældre og Omsorg - afholdt møde den 4. juli 2019 og konstitueret sig med ny formand og ny næstformand. Seniorrådet har enstemmigt valgt Niels Søndergaard til formand og det nytiltrådte medlem Toni Strande til næstformand.

Nye analyser viser, at alt drikkevandet i Fredensborg Kommune er fri for rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter.
Drikkevandet i Fredensborg Kommune er grundigt analyseret - og der er ingen pesticider eller nedbrydningsprodukter i vandet.

Torsdag den 20. juni valgte 150 borgere, grupper af lokale unge og halvdelen af byrådet at betræde den grønne løber udlagt foran rådhusets hovedindgang. Fredensborg Kommune havde nemlig inviteret til borgermøde om en ny grøn politik, der sætter mål for fem emner; CO2 og energi, klimatilpasning, drikkevand, biodiversitet og bæredygtigt affaldskredsløb.

Hun hedder Kiri - kommunes nye digitale medarbejder. Kiri er en chatbot, der bor på kommunens hjemmeside, hvor hun kan svare på borgernes spørgsmål om stort og småt

 Måske går du og undrer dig over, hvordan kommunen slår græs i rabatterne – det er jo kun halvdelen der slås. Men der er der en grund til – nemlig ønsket om mere biodiversitet og natur. Derfor er Nordsjællands Park og Vej kun ude for at beskære grøftekanter to gange om året og kun halvt.

Fredensborg Kommune har over årene benyttet alle muligheder for at deltage i de forskellige frikommuneforsøg. Nu anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at kommunen som led i et nyt frikommuneforsøg fritager skolerne for de nationale test.

Traditionen tro er der pensionistudflugt for kommunens borgere. Denne gang går turen først til Teknisk Museum i Helsingør. Herefter er der frokost på Karlebo Kro. Busserne afgår fra Nivå, Kokkedal, Humlebæk og Fredensborg, og man kan nu tilmelde sig på kommunens hjemmeside.