Borgmester Thomas Lykke Pedersens nytårstale til borgerne i Fredensborg Kommune.

Der er 14 ugers ventetid på psykologhjælp i Region Hovedstaden. Men med nyt tilbud kan 1.790 borgere fra Fredensborg Kommune komme i behandling med få dages varsel og uden egenbetaling. 

Det danske vejr gør ikke altid ventetiden på bussen til en dejlig oplevelse. Men nu er der 64 nye læskærme på vej i begyndelsen af 2022

Børnene i kommunens SFO'er kan nu se frem til en masse nye bøger i nye mini-biblioteker. Det skyldes en bevilling på 1,2 mio. kr. fra BOGglad-puljen, som uddeles af Slots- og Kulturstyrelsen

En ny måling viser, at trivslen hos kommunens medarbejdere er høj på tværs af fag og arbejdsområder samtidig med, at de har stor tillid til deres ledelse

Mange steder i kommunen er hurtigt internet fortsat kun en drøm. Men med tilskud fra Bredbåndspuljen og kommunen får 38 ekstra husstande nu drømmen opfyldt

Vintervejret har meldt sin ankomst, i denne tid er der fra tid til anden snehvidt landskab. Det er smukt men der er også risiko for sne og glatte veje. Så har du helt styr på reglerne for snerydning?

Gågaden i Fredensborg skal være et trygt og sikkert sted for alle, derfor har Fredensborg Kommune her i december sat fokus på trafikadfærden i gågaden med kampagnen ”Tak fordi du ikke parkerer her”.

Tidligere anvendelse af PFOS-holdigt brandslukningsskum på et brandøvelsesareal i Korsør har vist sig at have forårsaget forurening med konsekvenser for befolkningen og miljøet i nærområdet. Miljøstyrelsen er ved at kortlægge problemets omfang og i Fredensborg Kommune er der indberettet to lokaliteter, som har været anvendt som brandøvelsesplads.

I 2022 er det 300 år siden, at Frederik 4. fik bygget Fredensborg Slot, og fundamentet til Fredensborg By opstod. Det skal fejres. Derfor har Fredensborg Kommune nu udskrevet en logo-konkurrence, hvor borgerne opfordres til at digne et logoet til fejringen af Fredensborg Slot og Bys 300 års-jubilæum.

Efter længere tids sygdom har direktør Lina Thieden og Fredensborg Kommune indgået en gensidig aftale om, at Lina Thieden fratræder den 1. december 2021.

Norfors forsyner ca. 1/3 af husstandene i Fredensborg Kommune med fjernvarme. Den andel skal stige i de kommende år - samtidig med, at selve varmeproduktionen bliver mindre klimabelastende

Til Seniorrådet i Fredensborg Kommune er der valgt 9 medlemmer og suppleanter til den kommende periode, der gælder den 1. januar 2022 – 31. december 2025.