For at skabe større biodiversitet foretager kommunen snarest en kontrolleret afbrænding af græsset på marken mellem Holmegårdsvej og Usserød Ådal. Afbrænding af det tørre græs er en god måde at foretage naturpleje på og giver større biodiversitet med både flere blomster og insekter.

Nye læringsmiljøer med plads til masser af bevægelse er på vej til Kokkedal Skole. Kommunens store projekt - Fremtidens Folkeskoler - begynder i 2.-4. klassernes lokaler på Kokkedal Skole, hvor de store fællesarealer indrettes med nye fleksible læringsmiljøer, som kan styrke både undervisning, leg og bevægelse.

Fredensborg Kommune og KFI Erhvervsdrivende Fond har nu indgået den endelige aftale om de fremtidige ejerforhold og anlæg af nye veje mv. på de arealer, hvor Fremtidens Nivå Bymidte skal realiseres og hvor Nivå Centeret ligger i dag.

År efter år scorer kommunens folkeskoler højt på både karakterer og trivsel. Den seneste opgørelse viser heldigvis ingen undtagelse: Ved sidste års afgangsprøver steg karaktergennemsnittet fra 7,6 til 8,0.

De nye brandkadetter fra Fredensborg Kommune blev fejret med tale og diplomoverrækkelse af borgmester Thomas Lykke Pedersen, da de afsluttede deres 13 ugers grundforløb.

Partierne bag budgetforliget er enige om at give en ekstra bevilling på 11,3 mio. kr. til Kokkedal Skole, så skolen kompenseres for de store udgifter til brandsikring, der følger med indretning og ombygning af skolen ved realisering af projektet Fremtidens Folkeskole i Fredensborg Kommune.

Du vil opleve, at din pris for vand og vandafledning i alt stiger med 1,25 kr. pr. m3. Det betyder at 1 m3 forbrugt vand kommer til at koste 58,19 kr. i 2020, det oplyser Fredensborg Forsyning på deres hjemmeside.

Svea og Isabella fra Humlebæk søgte Venskabsbyforums rejselegat i 2019 og fik en oplevelse for livet, da de rejste til England for at besøge kommunens venskabsby Sudbury. Nu kan unge under 25 år igen søge 10.000 kr. til at rejse ud og besøge én af de 6 venskabsbyer i Norden, Tyskland og England. Ansøgningsfristen er den 13. marts 2020.

Siden september 2019 har Fredensborg Kommune sammen med lokale interessenter arbejdet med at udvikle Generationernes Hus i den kommende Nivå Bymidte. Og nu inviteres alle interesserede til en konklusionsworkshop onsdag d. 19. februar kl. 17 i salen på Nivå Skole Nord.

Humlebæk Pensionistforening, der er én af de ældste foreninger i kommunen, idet den blev stiftet den 7. november 1948 under navnet Invalide- og aldersrenteforening for Sletten og omegn, afholdt den årlige generalforsamling den 31. januar 2020. Her følger lidt info fra denne generalforsamling.

Et fællesskab for piger i 7.-9. klasse, bliver nu tilbudt gratis til piger i Fredensborg kommune. Forløbet EmpowR skal give pigerne troen på sig selv og hinanden over 10 uger.

Det bliver BASE Erhverv A/S, som skal bygge Gymnastikkens Hus ved Kokkedal Skole. Udover et byggeri af en ny hal på 1.700 m2 indgår også en renovering og nyindretning af Holmegårdshallen i det færdige Gymnastikkens Hus.

Pernille Balslev-Erichsen bliver ny centerchef for byudvikling, miljø og erhverv i Fredensborg Kommune, hun kommer fra en tilsvarende stilling i Næstved Kommune, er uddannet cand. jur. og 56 år.