Med en donation på 3,2 mio. kr.. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan Fredensborg Kommune nu udrulle projektet "Sproggaven med i skole" i hele indskolingen. Dermed kan lærerne fokusere endnu mere på elevernes sproglige udvikling

Med en donation på 50.000 kr. fra Friluftsrådets Coronapulje har Fredensborg Naturskole anskaffet to fleksible Tentipi, så mere undervisning kan ske udendørs i al slags vejr. De to nye tipier skal give bedre udendørs undervisning på Fredensborg Naturskole.

Flere og flere flytter til Fredensborg Kommune og mange nye boliger er derfor på vej. Samtidig efterspørger flere ældre en anden type bolig end villaen. Med den nye Bolig- Arkitektur- og Ejendomspolitik sætter byrådet retning for den fremtidige udvikling.

I et helt udsædvanligt samarbejde mellem forældre, personale, faglige organisationer og kommunens administration er det lykkedes at analysere og forhandle sig frem til et fælles billede af, hvordan normeringerne i dagtilbud ser ud og beregnes.

Hver sommer sætter alt for mange sig bag rattet med for høje promiller i blodet. I ny kampagne sammen med Rådet for Sikker Trafik og politiet beder Fredensborg Kommune derfor alle bilister om at lade bilen stå, hvis de har drukket.

En gammel tunnel under Kongevejen i Fredensborg skal fjernes og der bliver derfor omkørsel via Humlebækvej, Benediktevej, Jernbanegade og Lundebakken mellem den 29. juni og 3. juli

Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune, skal den 23. juni på deres møde tage stilling til nogle indkommende ansøgninger fra kulturelle institutioner i kommunen om kompensation grundt tab som følge af Corona-krisen. Blandt andet søger Kunstmuseet Louisiana om 5 mio. kr.

De to skolebygninger i Kokkedal har altid været adskilt af en bred sti, som har betydet en stor upraktisk omvej for både elever og lærere. Men onsdag kunne man endelig indvie en ny bro, som binder de to bygninger – Øst og Vest - sammen på smuk og enkel vis.

Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet at holde to digitale borgermøder i juni om to nye lokalplaner i Nivå. De to digitale møder erstatter to fysiske borgermøder, hvor der ellers højest må være 50 deltagere på grund af forsamlingsforbuddet.

2020 er valgår i folkekirken rundt omkring i hele landet og dermed også i både Asminderød og Grønholt Sogne. Til menighedsrådsvalget vælges de nye menighedsråd for en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling i september, hvor kandidater opstilles og vælges.

Det skal være lettere både at være pendler i bil og på cykel i Fremtidens Nivå Bymidte. Her oprettes nye dedikerede pendlerparkeringspladser på centersiden af stationen og indføres en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til cyklisterne.

Nordsjællands Brandvæsens administration og vagtcentral bliver boende i lokaler i Kokkedal Industripark. Brandvæsenet havde ellers planer om at flytte aktiviteterne til brandstationen i Hørsholm, men nye beregninger viser, at en flytning vil koste 21 mio. kr. Estimatet var ellers en pris på 6 mio. kr. I stedet vil brandvæsenet søge at afhjælpe indeklimaproblemer i Kokkedal.

Syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds. Det kan og skal der gøres noget ved, lyder det fra Fredensborg Kommune, som er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne.