I denne uge tager et rejsehold med eksperter fra Undervisningsministeriet rundt i landet for at hjælpe kommuner og skoler med at indføre den nye folkeskolereform.

Med på rejseholdet er Fredensborg Kommune, der præsenteres som et forbillede på, hvordan man i praksis åbner skolerne op for samarbejde med omverdenen.

 

Samtidig skal kommunen fortælle om erfaringer fra landets største konkrete forsøg med den nye hverdag efter skolereform.

 

 

 

 

 

”Jeg synes, at det er et fantastisk skulderklap til Fredensborg Kommune og ikke mindst til alle lærere, pædagoger, elever og ledere på skolerne, at vi bliver fremhævet og brugt som rollemodel for de andre skoler og kommuner landet over.

Det bekræfter os i, at vi er på forkant – ikke mindst, når det drejer sig om at gøre skolerne klar til at arbejde med indholdet i den nye skolereform”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

 

 

Fungerende formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Bergmann mener, at skolerne i Fredensborg Kommune generelt er gode til at følge med tiden:

 

”Skolerne i Fredensborg Kommune er kendt for at være innovative, når det gælder nye og moderne måder at skabe læring på.

Man skal i den forbindelse ikke underkende det gode samarbejde mellem lærerne, pædagogerne og kommunen.

Samarbejdet er grundlaget for, at det store projekt kan blive udfoldet over faggrænser og uden for skolernes og institutionernes mure.

Det er spændende, at andre søger inspiration hos os, når skolereformen skal blive til virkelighed. Under alle omstændigheder bliver det interessant af følge med i processen de næste par år, når resultatet viser sig i form af en endnu bedre folkeskole”.

Det er ikke mindst Fredensborg Kommunes arbejde med den nytænkende udeskole Skolen i Virkeligheden, der har vagt Undervisningsministeriets interesse. Skolen i Virkeligheden vandt i 2012 KL’s store Innovationspris og handler om, hvordan man bevidst kan inddrage det omkringliggende samfund i undervisningen.

De dele af den nye folkeskolereform, der handler om at gøre skolen mere åben for omverden, har hentet stor inspiration fra Fredensborg Kommune.

Erfaringer fra forsøg med en ny skoledag Det er chefkonsulent og leder Jesper Alstrøm og naturskole ansvarlig Thomas Nielsen - begge fra Skolen i Virkeligheden - der deltager på Undervisningsministeriets rejsehold.

På konferencer rundt om i landet vil de fortælle om kommunens erfaringer med Skolen i Virkeligheden – herunder, hvordan det gik, da kommunen i løbet af foråret gennemførte landets største konkrete forsøg med den nye længere og mere varierede skoledag efter reformen.

”Med Skolen i Virkeligheden bringer vi samfundet ind på skolen – og eleverne ud i samfundet på en naturlig måde.

Vi samarbejder fx med lokale frivillige og foreninger, kunstmuseet Louisiana, Nordea, SKAT, Haver til Maver, Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund og hele idéen er, at gøre undervisningen mere autentisk og virkelighedsnær for eleverne – og dermed øge motivation og læring. Det lyder let, men det er svært for mange kommuner og skoler landet over at organisere det og arbejde både strategisk og konkret med det. Her kan vi hjælpe med erfaring og gode råd”, siger Jesper Alstrøm og fortsætter:

”Samtidig har vi nu i gennem foråret gennemført landets største samlede forsøg med hverdagen efter den nye skolereform.

Over 400 elever, lærere, pædagoger og ledere fra alle kommunens skoler har deltaget og erfaringerne giver os en god platform at starte på efter sommerferien.

De involverede børn og voksne glæder sig, og vi er alle blevet klogere – ikke mindst på, hvordan man styrker samarbejdet mellem lærere, pædagoger og andre aktører”.

Alle elever i Fredensborg Kommunes skoler får i næste uge en hel ny avis med hjem med information om den nye skolereform, og video fra forsøget kan ses på www.skolenivirkeligheden.dk.

Inden sommerferien besøger Undervisningsministeriet endelig flere af kommunens skoler for at producere små film om forsøget.

Læs mere på:

http://www.uvm.dk/aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Maj/140502-Faa-mere-at-vide-om-den-nye-skole

http://www.skolenivirkeligheden.dk/ 

www.fredensborg.dk/skolereform