Borgerne i Fredensborg Kommune kan se frem til snart at få flere nye haller at dyrke idræt i. I går blev det første spadestik taget til Humlebæk Idrætscenter, og allerede i dag er gravemaskinerne i fuld sving. 

Det nye idrætscenter forventes færdigt i oktober 2015 og bliver et moderne og fleksibelt idrætscenter med plads til både motionslokale, bevægelses- og gymnastikrum,en springhal, tre indendørs tennisbaner og en udebase.

”Med det første spadestik har vi startet nedtællingen hen imod realiseringen af vores eget lokale sportscenter, som skal kunne benyttes af alle kommunens borgere.

Vi har tidligere haft et underskud af idrætsfaciliteter i kommunen, men byggeriet af Humlebæk Idrætscenter vil rette op på det.

Og med et flot, funktionelt og fleksibelt idrætscenter får vi oven i købet et nyt godt kort på hånden i kampen om at tiltrække nye familier til kommunen”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen. 

Borgmesteren tog det første spadestik til byggeriet sammen med formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen, formand for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen og markedschef i Dansk Halbyggeri Poul Bo Petersen. 

Respekt for omgivelserne

Det nye idrætscenter bliver bygget i sammenhæng med den eksisterende Langebjerghal i Humlebæk og idrætscenteret vil indpasse sig i det omkringliggende landskab og med respekt for arkitekturen i Langebjerghallen og Langebjergskolen. 

Vi får et nyt idrætscenter med høj arkitektonisk kvalitet, der placerer sig så respektfuldt som muligt både i forhold til den nærliggende natur og de eksisterende bygninger.

Samtidig lever projektet op til vores krav om lavenergibebyggelse, og det får solceller på taget.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med entreprenøren, rådgiverne, brugerne og ikke mindst naboerne”, siger formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

 

En god dag for idrætten

Idrætscenteret vil – når det står færdigbygget – rumme mulighed for at dyrke en masse motion og mange forskellige idrætsgrene herunder tennis og gymnastik.

Det er en god dag for idrætten i Fredensborg Kommune. Med Humlebæk Idrætscenter forøges vores halkapacitet markant, og det kommer hele idrætslivet i kommunen til glæde og gavn.

Vi har i processen indtil nu haft et godt og frugtbart samarbejde med foreningerne på tværs af idrætsgrene og forskellige fritidsgrupper.

Det er et samarbejde som vil fortsætte - og som jeg gerne vil takke for”, siger formand for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen.

Fakta om Humlebæk Idrætscenter:

Fredensborg Kommune er bygherre.

Alectia er bygherrerådgiver.

Entreprenør: Dansk Halbyggeri med BBP arkitekter og ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co som rådgivere.

Der er afsat 40,8 mio. kroner til opførelsen af idrætscenteret.

Byggeriet forventes taget i brug oktober 2015.

Projekt og byggeriet kan følges løbende på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk.

 

FOTO: Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Per Frost Henriksen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen, borgmester Thomas Lykke Pedersen og markedschef i Dansk Halbyggeri Poul Bo Petersen. 

 

Lydoptagelse fra Første Spadestik