Hver anden ældre lever med en langvarig sygdom.

Det viser den nye kortlægning af danskernes sundhed.

”Derfor skal der forebygges mere”, siger Finn Kamper-Jørgensen, der netop er blevet udpeget som formand for det nye forebyggelsesråd for ældre i Fredensborg Kommune.

”Jeg synes, at Fredensborg Kommunes Byråd har sendt et vigtigt signal om, at man vil forstærke forebyggelsesindsatsen over for ældrebefolkningen ved at etablere et forebyggelsesråd, som skal rådgive politikerne om en forstærket forebyggelsesindsats.

Der er brug for det”, siger han. ”Sundhedsstyrelsen har bedt kommunerne om at forstærke forebyggelsen ved at udsende en række forebyggelsespakker med anbefalinger.

De anbefalinger gennemgår vi nu for ældrebefolkningens vedkommende og kommer med råd til politikerne, siger han.

Og så ser vi på ældrebefolkningens behov for forebyggelse ud fra sundhedsprofilen for Region Hovedstaden, som også omfatter Fredensborg Kommune”.

 


Formand for Social og Seniorudvalget Hans Nissen tilføjer:

 

”Vi kan samlet glæde os over at sundhedstilstanden blandt kommunens ældre gradvist forbedres.

 

 

Vi lever længere og er mere sunde og raske. Det er naturligvis til gavn for den enkelte ældre, men også til gavn for kommunen og sundhedsvæsenet, da det giver muligheden for at vi kan koncentrere os om at hjælpe dem der særligt har brug for hjælp”.

Jeg glæder mig til samarbejdet med forebyggelsesrådet, så vi kan hjælpe hinanden med at sætte ind de rigtige steder.


Det nye forebyggelsesråd består af to repræsentanter for kommunens seniorråd; Josée Linnemann og Finn Kamper-Jørgensen, to repræsentanter for Ældresagen: Ingrid Prehn og Agnes Castella, én repræsentant for Handicaporganisationerne: Lola Hollesen samt repræsentanter fra administrationen.

Kommunen sørger for sekretariatsbetjeningen, og der er afsat midler til arbejdet.