En velbevaret bygningskultur giver identitet, fortæller historier og tiltrækker både nye borgere, turister og erhvervsliv.

 

En registrering af bygningskulturarven og kulturmiljøer begynder den 29. april og varer frem til den 30. juni.

Her vil arkitektoniske værdier i bevaringsværdige bygninger blive kortlagt.

Det sættes der for alvor strøm til tirsdag den 29. april, hvor udvalgsformand Lars Simonsen og Carsten Nielsen, begge fra Plan-, Klima- og Miljøudvalget tager med til Nivå og ser, hvordan der bygningsregistreres.

”Det glæder mig, at Byrådet har sat midler af til at gennemføre en registrering af bygningsmassen i vores kommune.

Bygningernes bevaringsværdier giver borgere, planlæggere og politikere en bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør varetages ved omdannelse og udvikling i kommunen,” siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

”Målet er en ny registrering af bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune.

Desuden registreres en række bebyggede strukturer og kulturmiljøer uanset tidsperiode i hele kommunen”.

Bygninger i Fredensborg Kommune bliver registret efter den såkaldte SAVE-metode. `SAVE`er en sammenskrivning af `Survey of Architectural` Values in the Environment`.

Når en bygning registreres efter SAVE-metoden får bygningen en samlet SAVE-værdi.

Bliver resultatet en SAVE-værdi fra 1 til og med 4 vil bygningen komme på listen over bevaringsværdige bygninger i Kommuneplanen.

En bygning er pr. definition bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en Kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt.

Registreringen sker i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Cowi og Niras.


Der er ansat tre arkitekter såkaldte registratorer til at gennemføre selve registreringerne, og de finder sted i perioden mellem 29. april – 30. juni 2014.

Alle husejere som kan forvente besøg af en registrator har fået besked.


SAVE følgegruppen består af repræsentanter fra administrationen, Fredensborg Arkiverne, Cowi, Niras, Fredensborg lokalhistoriske forening, Museum Nordsjælland – Hørsholm
Politikere fra Plan, Miljø og Klimaudvalget, Bevaringsforeningen for Fredensborg, Danmarks Naturfredningsforening, Karlebo Lokalhistoriske Forening og Fredensborg-Humlebæk Lokalhistorisk Forening.