Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

 

Der bliver boret og banket på taget af Fredensborg Rådhus. Som en del af Fredensborg Kommunes energiinvesteringer sættes solceller op på vestsiden af rådhuset. De kan ses fra motorvejen og er et synligt udtryk for den omfattende satsning på grøn energi og energirenovering, som er undervejs i kommunens bygninger.

Det synlige bånd af solceller på vestfacaden er blot første skridt i en større plan om i højere grad at forsyne rådhuset med solcellestrøm. Næste skridt forventes at blive taget i 2014.

”Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune. Energirenovering af kommunens bygninger og grøn energiproduktion som solceller skal opfylde byrådets målsætning om at nedsætte kommunens CO2-udslip”, siger borgermester Thomas Lykke Pedersen og tilføjer: Vi sparer også på energiregningen med økonomisk fordelagtige energiinvesteringer. Samtidig skal vi huske de mange andre fordele; energiinvesteringer giver fx oftest bedre indeklima og mindsker driftsomkostningerne via bedre teknologiske løsninger i bygningerne”.
Share on facebookShare on twitterShare on email
Print
Solcellerne på rådhuset er en del af den større indsats i kommunens klimastrategi.

”Vi fortsætter arbejdet med at spare på energien og med at udnytte mulighederne for grønne investeringer. Endnu flere skoler og andre bygninger bør i de kommende år få installeret solceller på tagene. Ligesom vi også fortsat skal se på andre energibesparende løsninger og tiltag, som både forbedrer klimaet og kommunens økonomi”, siger formand for Plan- og Klimaudvalget Lars Simonsen.

Kommunens nye Energitaskforce står bag solcelleprojektet. ”Vi har allerede et par solcelleanlæg, fx det på Nivå Skole som fungerer rigtig godt. Erfaringerne fra rådhuset kan vi bruge, når vi planlægger flere solcelleanlæg. Umiddelbart er næste skridt endnu to solcelleanlæg på henholdsvis Kokkedal Skole Øst og Vest,” siger energiprojektleder Mikael Novél.

Som endnu et bidrag til Kommunens grønne profil udskiftes belysning på rådhuset og i andre bygninger løbende med energibesparende LED-belysning. Også udenfor rådhuset kommer der inden længe nyt energirigtigt lys op.

Fakta om solceller på rådhuset i Kokkedal
• Der opsættes i alt 77 solcellepaneler af typen Bosch c-Si M48 S.
• Solcellerne opsættes i en vinkel til solen på 35 grader, for at opnå størst mulig ydeevne.
• De vil yde minimum 14.000 kWh (kilo Watt timer) om året.
• Det svarer foreløbig til ca. 1 % af elforbruget på rådhu-set, yderligere solceller skal dække en langt større del af forbruget.

{fcomments on}