Kun cirka en tredjedel af nydanskerne stemte ved sidste kommunal- og regionsvalg for fire år siden. Det skal der laves om på, mener Ungdommens tænketank YouGlobe, som derfor rejser ud til 20 kommuner over hele landet for at holde valgmøder for nydanskere i samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet op til valget 19. november. Her i blandt Fredensborg Kommune den 13. november 2013.

”Det er vigtigt, at alle i vores samfund er aktive medborgere og tager del i de demokratiske processer. Derfor er det også bekymrende, at så mange nydanskere ikke bruger en af grundstenene i demokratiet – nemlig retten til at stemme. Det er en stor udfordring både for demokratiet og for integrationen, og det kan medføre mistillid til kommunerne eller til en manglende accept af de beslutninger, der træffes af politikerne. Derfor er der behov for en særlig indsats for at få flere til stemmeurnerne, og jeg håber, at kampagnen ”Alles valg” kan få flere til at se, hvor stor en gave det er at bruge sin stemmeret,” siger Annette Vilhelmsen, social-, børne- og integrationsminister.

Valgmøderne adskiller sig fra traditionelle valgmøder, idet deltagerne via en række kortfilm bliver præsenteret for nogle af de dilemmaer, som kommunalpolitikerne sidder med til daglig. Herefter kan deltagerne via deres mobiltelefon stemme om, hvad de synes, politikerne skal bruge penge på, ligesom de kan stille spørgsmål til paneldeltagerne via deres mobiltelefon. Både afstemninger og spørgsmål vises på storskærm i baggrunden. 

”Ved at bruge mobiltelefonen som aktivt redskab får vi mange flere deltagere til at stille spørgsmål til paneldeltagerne og give deres mening til kende – af den simple grund, at man ikke behøver rejse sig op og sige noget højt i forsamlingen, men kan stille spørgsmål og komme med kommentarer helt anonymt,” siger Olav Hesseldahl, talsmand for YouGlobe. 

YouGlobe har allerede opnået gode erfaringer med metoden fra et lignende koncept, hvor foreningen rejser rundt til 100 ungdomsuddannelser over hele landet for at holde valgmøder i samarbejde med Danske Regioner. Også her er formålet at motivere deltagerne til at bruge deres stemmeret, idet under halvdelen af landets førstegangsvælgere stemte ved sidste kommunal- og regionsvalg. 

”Jeg er meget imponeret over de unges store politiske engagement efter at have holdt mit første valgmøde på Roskilde Tekniske Gymnasium tirsdag,” siger Olivia Nepper Winther, som er en af de ti facilitatorer, som YouGlobe har ansat til at lede valgmøderne.

”Elevernes sms’er væltede ind i en lind strøm med spørgsmål og kommentarer inden for emner som busdrift, støtte til iværksættere og programmer til talentfulde unge. Så det er tydeligt, at eleverne interesserer sig for, hvad der foregår i samfundet, og flere af dem tilkendegav da også efter mødet, at de havde tænkt sig at stemme til kommunal- og regionsvalget,” siger hun. 

Mens de 100 valgmøder for regionerne allerede er i fuld gang, bliver valgmøderne for nydanskere holdt i perioden 21. oktober til 14. november i følgende kommuner: Rødovre, Hillerød, København, Næstved, Furesø, Høje-Taastrup, Ishøj, Frederiksberg, Albertslund, Roskilde, Århus, Slagelse, Ålborg, Vejle, Varde, Jammerbugt, Helsingør, Odense, Fredensborg og Holbæk. 

Læs mere om Social-, Børne- og Integrationsministeriets kampagne "Alles valg", som har til formål at fremme nydanskeres valgdeltagelse, på www.sm.dk

Humleborg Online erfarer at valgmødet i Fredensborg Kommune afvikles den 13. november klokken 17.00 - 19.00. Location er i skrivende stund ukendt.

{fcomments on}