Fra næste skoleår vil alle landets elever i 1. og 2. klasse lærer engelsk.

I dag er det kun obligatorisk fra 3. klassetrin.

Men på halvdelen af skolerne i Fredensborg Kommune har eleverne allerede tyvstartet på den nye skolereform og øvet sig i at sige ”My name is”, ”Good Morning” og ”See You later Alligator” længe før de fleste andre skoleelever.

Allerede for tre år siden indførte Nivå Skole engelsk på 1. klassetrin.

Siden er også Kokkedal Skole og Endrupskolen i Fredensborg fulgt efter. På alle tre skoler er der enighed om, at de første erfaringer er positive, og at eleverne er meget opsatte på at lære, lege og synge engelsk.

Den generthed, der for mange kan opstå efter de første skoleår, foregribes. Børnene går ublu til opgaven, og de er vældig stolte af at have engelsk allerede.

Finn Drabe, der er skoleleder på Endrupskolen i Fredensborg siger:

”Mange elever har allerede efter ét år med engelsk brugt deres nye gloser på sommerens ferie til udlandet. I 1. klasse lærer de om farver, dyr, kroppen og meget mere. De får opbygget et rigtig godt basisordforråd, der naturligt bliver udbygget i de større klasser. Jeg tror derfor, at vi vil se nogle generationer af elever, som udover at have en fantastisk sprogforståelse, vil have en rigtig god basis for at kunne begå sig i en global verden i fremtiden”.

På Nivå Skole introduceres engelsk i 1. og 2. klasse som et fag, der planlægges efter lege- og læringsprincippet. Skoleleder Finn Øland uddyber:

”Det er ud fra devisen om, at eleverne nok skal møde bøgerne på et senere tidspunkt. Introduktionsforløbet er derfor præget af de undervisningsmaterialer, som lærerne selv udvikler. Det kan være lege, sanglege og rim, der alle har det engelske sprog som udgangspunkt. Men da eleverne stadig er små, er det vigtigt, at vi går stille og roligt til værks. Det skal foregå i et tempo, der passer børnene”.

Møder eleverne dér, hvor de er

På Kokkedal Skole er langt de fleste elever også meget opsatte på at lære engelsk. Men for nogle er det også en udfordring:

”Selvom vores generelle erfaringer er positive, er det for enkelte elever en stor mundfuld, når de samtidig skal lære at læse og skrive deres eget sprog. Men det er vi meget opmærksomme på og tager hånd om i klasserne. Vi møder eleverne dér, hvor de er. Langt de fleste kaster sig dog ud i det alligevel. Det er endnu begrænset, hvad der findes af alderssvarende undervisningsmateriale som ikke forudsætter, at eleverne kan læse. Derfor må læreren være meget kreativ i sit valg af materialer og metoder”, siger Helle Jensen, der er souschef på Kokkedal Skole.


Som led i den nye skolereform vil alle Fredensborg Kommunes seks skoler tilbyde engelsk fra 1. klasse til næste skoleår. Her er det forventningen, at der inden da er udviklet et egnet og alderssvarende undervisningsmateriale til alle landets skoler.


Faglige resultater ses senere

De faglige resultater af at indføre engelsk i 1. klasse kan endnu ikke vurderes. Det vil først være muligt senere i børnenes skoleforløb, når der kan sammenlignes med tidligere årgange.

Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune følger den tidlige engelskundervisning tæt:

I Fredensborg Kommune gør vi en dyd ud af at være på forkant med udviklingen.

Derfor har vi åbnet op for engelsk i 1. klasse før de fleste andre kommuner. Men dette er selvfølgelig ikke sket uden forældrenes opbakning.

Heldigvis har den været stor fra starten af.

Det siger mig noget om, at vi har forældre her i kommunen, der er forandringsvillige.

Det er et godt udgangspunkt for de andre nye tiltag, der nødvendigvis må komme med den nye skolereform”.

{fcomments on}