Når den nye ungdomsklub åbner i Kokkedal omkring efterårsferien, så bliver det med politiet i en langt mere aktiv rolle i hverdagens aktiviteter  og tilbud, end det normalt ses i landets ungdomsklubber

Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi har nemlig indgået et nyt partnerskab om etableringen af Kokkedal Ungdomsklub, der betyder, at de unge i klubben kan se frem til flere faste regler, mere konsekvenspædagogik og mere tydelige voksne i dagligdagen.

”Jeg tror på, at et tæt samarbejde med Nordsjællands Politi vil give os mulighed for at skabe den nødvendige ro og tryghed i klubben. Kokkedal Ungdomsklub skal både tiltrække, støtte og hjælpe de unge i deres udvikling.

Men arbejdet i klubben skal også forebygge kriminalitet og styrke forståelsen af demokrati blandt børn og unge.

Jeg håber, at Kokkedal Ungdomsklub bliver et levedygtigt tilbud, der vil bidrage til en positiv udvikling i byen”, udtaler formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg. (foto)

Nordsjællands Politi samarbejder allerede tæt med Fredensborg Kommune på en række tryghedsskabende indsatser i Kokkedal.

Det er kun naturligt at udvide dette samarbejde med et tæt partnerskab omkring ungdomsklubben.

Her kan vi i fællesskab bidrage til et sundt og socialt ungdomsliv for de lokale unge. Vores politifolk skal ikke gå rundt i uniform og vise muskler – men vi skal være til stede i de aktiviteter og gøremål, hvor det giver mening, og hvor vores kompetencer kan hjælpe både de unge, de ansatte og lokalmiljøet”, siger chefpolitiinspektør Flemming Drejer.

Spændende pædagogik, rollemodeller og øget tryghed Kokkedal Ungdomsklub erstatter den tidligere klub Kokpit, der har været lukket ned i flere omgange efter uroligheder, og som ikke har fungeret tilfredsstillende.

Det nye partnerskab med Nordsjællands Politi skal blandt andet konkret bidrage til:

• at skabe et spændende pædagogisk tilbud til de unge

• at personale og brugere føler sig trygge og sikre i klubben

• at der sker en nedgang i uro og hærværk i og omkring klubben

• at de unge har positive rollemodeller i klubbens medarbejdere

 

Som en del af samarbejdet skal Nordsjællands Politi undervise klub-medarbejdere i konflikthåndtering, deltage i og arrangere aktiviteter for medlemmerne, deltage i ”Klubbens Time” og tilbyde én fast 9.klasse-praktikplads per år for et medlem af klubben.

Kokkedal Ungdomsklub vil være en ungdomsklub for de 13 til 17 årige placeret i Kokpits tidligere lokaler i Egedalsvænge.

Klubben forventes at åbne omkring efterårsferien i uge 42 med udvidede åbningstider i forhold til tidligere.

Der er ansat en ny klubleder til Kokkedal Ungdomsklub, Khaled Mustapha, der har en baggrund som leder af Medborgercentret på Nivå Bibliotek.

{fcomments on}