Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

 

I de kommende måneder går gravearbejdet i gang for at modernisere internetforbindelserne til kommunens institutioner, skoler og plejecentre.

Hermed bliver det muligt at bringe nye, digitale redskaber ind i den daglige pædagogiske læring, undervisning og pleje af kommunens borgere.


Modernisering af internetforbindelsen fra rådhuset til kommunens institutioner har længe været et stort ønske for at få bedre adgang til internettet og de administrative systemer. Et enigt byråd har derfor besluttet at investere i en fremtidssikret modernisering af internetforbindelserne. Det sker ved opgradering og udvidelse af fiberkabler og indkøb af nyt udstyr.


En hurtigere og fremtidssikret internetforbindelse til kommunens skoler, børnehuse, klubber og plejecentre er en forudsætning for, at vi kan gennemføre nye og spændende digitale og velfærdsteknologiske tiltag, fx infoskærme, digital indlæring, streaming af musik og film, videokonferencer og telemedicin. Og det er ikke mindst en forudsætning for, at vi kan leve op til kravet om en stabil og hurtig trådløs internetforbindelse til skolernes og elevernes egne computere og tablets”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Investering for 19 mio. kroner

Der investeres i alt 19 mio. kr. over de kommende fire år til modernisering af forbindelserne til 52 institutioner, skoler og plejecentre.

Tre mio. kr. går til omlægning og udvidelse af fiberkabler på de store institutioner, dvs. plejecentre og skoler, 12 mio. kr. bruges på gravearbejde og nedlægning af fiberkabler og de sidste fire mio. kr. går til netværksudstyr på de institutioner, der skal forbindes til fiberinfrastrukturen.

Finansieringen stammer delvist fra uforbrugte anlægsmidler i 2013 og fra interne administrative midler.


”Med denne investering tager vi et tigerspring ind i den digitale fremtid. Fredensborg Kommune ønsker at være en digital foregangskommune. Og det kan vi kun være, hvis vi har fundamentet i orden. Det bliver det med den nye fiberring”, slutter Thomas Lykke Pedersen.

 

Moderniseringen af internetforbindelserne påbegyndes indenfor de kommende måneder. Gravearbejdet starter i Fredensborg ved Endrup, herefter går turen til Humlebæk, Nivå og Kokkedal. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

 

   
   

Fakta om     fiber:

Med ”fiber”     menes lyslederkabler til optisk kommunikation. Kablerne er ultratynde     glasfibre, der kan håndtere uanede mængder af data. Fiber er det medie, der     kendes i dag, som kan håndtere transport af de største datamængder.
  • Der anvendes ”single-mode fiber” som har den fordel, at fiberen er     den samme uanset hvilken hastighed, der skal opnås og benyttes på den enkelte     institution, skole eller plejecenter. Kapaciteten kan således     ændres ved blot at udskifte udstyret i enden af fiberkablet.
  • Der er ingen øvre grænse for levetiden, da fiber er fremstillet af     glas, der ikke påvirkes af slidtage eller erosion.