Gravide medarbejdere i Fredensborg Kommune får nu et tilbud om hjælp til både at klare og håndtere en travl arbejdsdag samtidig med at fødslen nærmer sig, og fysiske og psykiske bekymringer kan trænge sig på.

Hjælpen kommer fra et team af jordemødre, der skal rådgive personligt og gennemføre samtaler på de fire områder, der har størst betydning for en vellykket graviditetsperiode. Det er arbejde, hjemmet, fysisk sundhed og psykisk sundhed.

Jordemødrene kommer fra firmaet Kvindelivet, som Fredensborg Kommune netop har indgået et samarbejde med. Formålet er at hjælpe gravide medarbejdere til at få en lettere fødsel, mere velvære og større trivsel gennem graviditeten. Projektet hedder ”Gravid på arbejde” og tilbyder al-le gravide medarbejdere en personlig graviditetsrådgiver, som er uddannet jordemoder.

”Vi har stor fokus på at sikre vores medarbejdere en bedre trivsel. Det gælder ikke mindst vores gravide medarbejdere, der går gennem en særlig følsom periode – både fysisk og psykisk – og som samtidig har et job at passe.

Det kan være en svær balance. Med Gravid på arbejde hjælper vi disse medarbejdere til at få en bedre trivsel både hjemme og på arbejdet. Det er samtidig vores forventning, at vi med det nye samarbejde kan nedbringe sygefraværet specifikt for vores gravide medarbejdere. 

Det vil gavne både den gravide, arbejdspladsen og kollegerne”, udtaler personalechef Tina Bjerregaard.

Tilbuddet er frivilligt og skal ses som et supplement til de tilbud, der allerede er i det offentlige sundhedssystem.

Fakta:

Gennemsnitlig er antallet af sygedage hos gravide 48 dage på landsplan. Et landsdækkende forskningsprojekt kørende i 12 af landets store og mel-lemstore virksomheder (offentlige og private) har afprøvet og testet me-toden med de rådgivende jordemødre, og det nuværende resultat viser, at fraværet hos den gravide kan bringes ned til ca. 10 - 16 dage afhængig af erhverv.

I Fredensborg Kommune er der årligt i gennemsnit 70 gravide kvinder blandt medarbejderne.

{fcomments on}