Fredag formiddag den 20. januar besøgte transportminister Thomas Danielsen, Fredensborg Rådhus. Her mødtes ministeren med borgmester Thomas Lykke Pedersen for at drøfte de trafikale udfordringer og muligheder i kommunen.


På dagsordenen stod bl.a. en omlægning af A6 gennem Fredensborg for at reducere den tunge trafik og ønsket om varige forbedringer af Kystbanen.

”Som ny minister er det er vigtigt for mig at være i god dialog med landets borgmestre om, hvordan vi bedst udvikler vores trafikale infrastruktur. Derfor var det også yderst nyttigt at høre om både udfordringer og muligheder i Fredensborg Kommune”, siger transportminister Thomas Danielsen.

Borgmesteren kvitterer også for et godt møde:

”Det er altid godt at drøfte disse komplekse sager med vores minister på området, så de kan indgå i den fremtidige planlægning og prioritering. Det har vi gennem årene opbygget en god tradition for, og dermed bidraget til at de trafikale udfordringer i Nordsjælland også kommer højt på dagsordenen hos skiftende regeringer. Jeg er derfor rigtig godt tilfreds med mødet og oplevede en god og konstruktiv dialog med ministeren”, siger Thomas Lykke Pedersen.