Efter en stor og meget fokuseret indsats har hjemmeplejen i Humlebæk netop fået topkarakter af Styrelsen for Patientsikkerhed. Dermed er det tidligere påbud ophævet.

Der kom lynhurtigt store smil og armbevægelser i hjemmeplejen i Humlebæk, da topkarakteren i det nye tilsyn blev kendt. Bag tilsynet står Styrelsen for Patientsikkerhed, der tidligere har udstedt påbud til hjemmeplejen - primært vedrørende medicinhåndtering.

"Nu er alle påbud i vores hjemmepleje afløst af topkarakterer, og det er fantastisk godt gået af vores medarbejdere og ledere, som har knoklet for at få det hele til at lykkes. Jeg er både dybt imponeret og taknemlig over deres indsats", siger Louise Mehnke, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Forud for tilsynet er der gennemført en massiv indsats for at rette op på de problemer, som styrelsen har peget på. Der er blandt andet tilført flere ressourcer og oprettet et tværgående "kvalitets-team" for at forankre nye arbejdsgange og forbedringer i hele organisationen.