I samarbejde med Fredensborg Kommune inviterer Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio naboer, genboer og andre interesserede til møde onsdag den 10. august 2022 kl. 19.00 – 21.00 i Gamle Bio.

Fredensborg Kommune har givet Fredensborg By en flot, ny amfiscene, der hen over sommeren har været brugt til koncerter, dans, foredrag m.m.

- Kommunen har aldrig fastsat regler for hverken anvendelse eller vedligeholdelse – endsige penge til retning af fejl, udbygning, aktiviteter eller regler for, hvad naboerne må tåle en fredelig søndag eftermiddag i form af høj musik, fortæller Poul Juul fra Kulturhuset Fredensborg gamle bio.

- Som en af naboerne har Gamle Bio nu taget initiativet og indbudt naboer, genboer, kommunen og andre interesserede til et møde om sagen, siger Poul Juul

På baggrund af erfaringerne siden indvielsen den 17. maj er der behov for at evaluere og få fastlagt regler for drift og vedligeholdelse. Samt hvordan vi gennemfører så mange kulturelle aktiviteter som muligt og samtidig tager hensyn til Amfiscenens naboer.

Vi har sommeren over fået erfaringer med, hvad der fungerer godt og noget, der ikke fungerer. Vi skal have samlet op på, hvad der bør ændres og forbedres. Beslutning om ændringer skal behandles af Kulturelt Udvalg og i sidste ende godkendes af byrådet. Med dette møde lægger vi op til at give forvaltningen og byrådet et lokalt input til det videre arbejde.

Alle deltagere vil på mødet få mulighed for at komme til orde med indlæg, og som oplæg til diskus-sio¬nen kommer der indlæg fra:

• Poul Juul, formand for Gamle Bio om facts om Amfiscenen og den videre proces
• No Widding, nabo og tidl. formand for Bevaringsforeningen om Langedam og byens historie
• Thomas Malling, sceneinstruktør, formand for Madam Mangor om krav til brug af en Amfiscene
• Anna Tolstrup Jensen, ny kulturchef i Fredensborg Kommune, om kommunens vinkler på sagen.

Tilmelding kan ske på www.fredensborgbio.dk. Deltagelse er gratis. Vi serverer vand m.m. Tilmeldte med angivet e-mail vil få tilsendt referat af mødet og blive holdt orien¬teret om den videre proces.