Til efteråret begynder Fredensborg Forsyning at indsamle madaffald, til gengæld vil villaer og rækkehuse, med egne affaldsbeholdere, ikke længere få afhentet glas ved bopælen.

Fredensborg Forsyning har netop udsendt et e-Boksbrev, til enfamiliehuse og rækkehuse med egne beholdere, hvori ændringerne i affaldsordningen er beskrevet.

De ændrede forhold betyder at man i fremtiden skal indsamle madaffald i en 240 l. to-rums beholder, opdelt til rest- og madaffald. Den vil blive tømt hver 2. uge. Det betyder samtidig at ens restaffald/sækkestativ sendes på pension.

Selv om man fornyeligt fik en spand til indsamling af glas, så vil den ordning samtidig ophøre. Noget kan tyde på at behovet ikke har været så stort, fremover skal man igen til at aflevere sine glas i kuber, fordelt i kommunen.

Så den ene af sine 240 l. to-rums beholder, bliver til plast/mad- og drikkekartoner samt til metal og din 140 eller 240 l. beholder til pap, bliver til både pap og papir.

Fredensborg forsyning kommer og påsætter nye klistermærker på beholderne og de vil levere en grøn køkkenkurv samt madposer til bioaffaldet. Man får mere information, når tiden nærmer sig.