De seneste uger, har der været en debat på de sociale medier om en pludselig nedtagning af lamper på A6 og Slotsgade i Fredensborg. Lamper der var givet som en folkegave til regentparret i 1992. Nu har Plan-, Trafik- og Klimaudvalget set på sagen og alle 51 lamper er nu reddet.

På Plan-, Trafik- og Klimaudvalgets første møde fik udvalget en mundtlig redegørelse om sagen.

Udvalget gav udtryk for, at den samlede lampeløsning på 51 lamper, der er opsat i Slotsgade og rundkørslen som en del af folkegaven, skal sikres for fremtiden og derfor skal udgå af den belysningsplan, der blev vedtaget af det daværende Infrastruktur- og Teknikudvalg i 2020.

"Vi har på den baggrund bedt administrationen om at forelægge en ny sag i februar 2022, der omfatter hele projektområdet. Herunder at de fire nedtagne lamper bliver genopsat. I den forbindelse tager administrationen snarest kontakt til Bevaringsforeningen, så vi kan få startet en dialog om, hvordan vi sikrer lamperne fremadrettet i Fredensborg", siger udvalgsformand Lars Simonsen.

Debatten om lamperne brød ud i slutningen af 2021, da Gorm Tortzen rejste sagen i medierne og siden skrev Peter Dahlerup på Facebook, at han havde fundet en 24 sider lang Belysningsplan udgivet af Fredensborg Kommune, hvor man kunne læse et man ønske om at lamperne i rundkørslen skulle fjernet og at Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på A6, var indforstået med disse ændringer. 

Nu lader det til at den lokale debat, har fået politikerne til at få øjne op for sagen og dermed er parate til at ændre den oprindelige beslutning.