I november satte 22.432 borgere deres kryds ved kommunalvalget og valgte dermed vores nye byråd, som har i alt 27 medlemmer, hvoraf de 11 er nyvalgte denne gang. Fra min side skal lyde et stort tillykke med valget og ønsket om et godt samarbejde de kommende fire år. Vi er allerede kommet godt fra start med en bred konstituering, og har dermed også lagt en god bund under det fremtidige samarbejde. Forude venter store opgaver, men det er jeg sikker på, at vi både kan og vil håndtere i et godt klima af samarbejdsånd og gensidig respekt.

Vi har en fantastisk kommune, hvor alle bor tæt på åbent land, strand, skov og hovedstadens mange muligheder. Disse privilegier skal vi naturligvis passe godt på. Men samtidig skal vi også følge med tiden og udvikle kommunen til fremtidens behov og udfordringer. Derfor bruger vi også rigtig mange kræfter på at udvikle vores bysamfund - særligt bymidterne, som alle er udfordret af tomme butikker, nethandel mv. Heldigvis vil rigtig mange mennesker samtidig bo i vores bymidter. Det gælder fx seniorer, som sælger deres villa, men ønsker at blive boende i byen i en god lejlighed tæt på station, kultur- og handelsliv mv.

I disse år vælger mange børnefamilier at flytte fra hovedstaden til vores kommune. I mine øjne skal vi være stolte over, at så mange familier netop vælger Fredensborg Kommune som rammen om deres fremtid. Og for at give alle en god start, har byrådet besluttet at udvide antallet af pladser i vores børnehuse markant. Dertil kommer penge til at ansætte flere pædagoger, så der er tid og overskud til det enkelte barn.

Og der skal ikke herske tvivl om, at alle børn fortjener en god og tryg skolegang. Det mål har vi altid forfulgt her i kommunen - og jeg vil tillade mig at mene, at vi er rigtig godt på vej. For igen og igen opnår vores skoler topplaceringer - uanset om vi måler på elevernes trivsel eller deres afgangskarakterer. Fra byrådets side understøtter vi de gode resultater med målrettede investeringer i bl.a. flere lærerkræfter, efteruddannelse, nye læringsmiljøer, bedre lys og indeklima. Dét, ved vi, virker - og derfor fortsætter vi.

2021 blev også året, hvor vi - i lighed med landets øvrige kommuner - for alvor så ind i en fremtid, hvor konsekvenserne blev tydelige af de alvorlige problemer med at rekruttere uddannede medarbejdere til vores ældrepleje. De problemer skal vi selvsagt bekæmpe, og det bliver derfor også en af det nye byråds største og vigtigste opgaver, som vi sætter ekstra kræfter ind på at løse. Samtidig er det værd at glæde sig over, at beboerne på kommunens plejehjem udtrykker stor tilfredshed med den pleje og omsorg, som kommunens medarbejdere yder til dem i hverdagen.

Betingelserne for at kommunen kan levere en god service til borgere og virksomheder er mangfoldige. Vi er således stærkt afhængige af en effektiv og fremsynet administration, som sikrer alt fra myndighedsbehandling af byggesager og jobformidling til hjælp til handicappede og økonomistyring. Det er særdeles komplekse opgaver, som kræver dygtige medarbejdere - og det har vi!

At kommunen - trods mange udfordringer - alligevel har overskud og kræfter til at foretage nye investeringer i vores kernevelfærd til børn og ældre skyldes, at kommunens økonomi er yderst solid. Vi har i mange år sat tæring efter næring og snart afdraget den sidste del af vores gæld - og står derfor stærkt.

Af samme grund kan vi fortsætte de planlagte investeringer i vores byer. Vi kan investere i vores miljøindsats, biodiversitet og endnu større reduktioner af vores lokale CO2-udslip. Vi kan med andre ord investere i en god, fælles og bæredygtig fremtid.

Alt dette kan byrådet naturligvis ikke ”levere” alene. Tværtimod. Vi kommer ingen vegne uden vores dygtige medarbejdere og ledere. Samtidig har vi mere end nogensinde før brug for den kæmpe og mangfoldige indsats, som frivillige og aktive i forening yder året rundt. Ikke mindst i en svær tid præget af Corona. Tak til jer alle!

Med disse ord vil jeg ønske alle - borgere og medarbejdere - i Fredensborg Kommune et rigtigt godt nytår!

Thomas Lykke Pedersen