Det danske vejr gør ikke altid ventetiden på bussen til en dejlig oplevelse. Men nu er der 64 nye læskærme på vej i begyndelsen af 2022

Kommunen har indgået en aftale med reklamevirksomheden Clear Channel, som udskifter og opsætter i alt 64 nye læskærme til gengæld for muligheden for at opsætte reklamer ved busstoppestederne.

De nye læskærme bliver sat op ved eksisterende stoppesteder i kommunen. Både på stoppesteder, hvor der i dag ikke er nogen læskærme, og på stoppesteder, som allerede har læskærm, men som erstattes med en ny model. Aftalen har været i udbud og de nye læskærme er i princippet gratis for kommunen. Ved mange af stoppestederne bliver der desuden lavet ny belægning og forbedrede forhold for buspassagererne. Denne udgift fordeles mellem kommunen og Clear Channel.

Både kommunen og Clear Channel skal udføre arbejder på busstoppestederne. Arbejdet er så småt er i gang i Fredensborg og Kokkedal, hvor passagererne kan opleve, at enkelte busstoppesteder er uden læskærm i korte perioder. Clear Channel forventer at de har udskiftet størstedelen af deres reklamelæskærme i første kvartal af 2022. Såfremt arbejdet får betydning for busdriften, informerer Movia herom.

"Det kan være en kold omgang at vente på bussen. Derfor er jeg rigtig glad for denne aftale, som giver mange af vores buspassagerer bedre forhold, mens de venter. Samtidig indebærer aftalen også ny flisebelægning ved de 64 stoppesteder til gavn for bl.a. gangbesværede og svagtseende.. Så samlet set har vi fået en aftale, som både forbedrer forholdene for rigtig mange borgere og som samtidig gør, at kommunens budget til at forbedre vores busstoppesteder kan strække endnu længere", siger Flemming Rømer, formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Aftalen indebærer, at Clear channel skal opsætte, drive og vedligeholde de 64 læskærme og rengøre 30 af kommunens egne buslæskærme.