En ny måling viser, at trivslen hos kommunens medarbejdere er høj på tværs af fag og arbejdsområder samtidig med, at de har stor tillid til deres ledelse. 

9 ud af 10 medarbejdere har medvirket i målingen. Til venstre ses medarbejdernes trivselsscore fordelt på temaer. Til højre tilsvarende for lederfeedback.
Medarbejderne i Fredensborg Kommune trives i deres job og har stor tillid til deres ledere. Det viser en ny måling, som 90 pct. af medarbejderne har deltaget i. Samlet set er der opnået en trivsels-score på 5,6 på en skala, hvor 7 er det højest opnåelige. Ledertilfredsheden scorer hele 6,3 på samme skala.

"Det er et virkelig flot resultat, som vi med god grund kan være stolte over. Det er glædeligt med en svarprocent på hele 90 pct., som viser at medarbejderne er engagerede i vores arbejdsplads. Og så er jeg glad for at få bekræftet, at medarbejderne generelt trives og at vores ledere på tværs af kommunens institutioner mv. får rigtig flot feedback fra deres medarbejdere og lederkolleger. Byrådet prioriterer højt, at vi har veluddannede ledere, og det er dejligt at se, at det giver sig udslag i flotte lederevalueringer", siger kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen og fortsætter:

"I mit perspektiv er resultatet af målingen en meget vigtig nuancering af det billede af den kommunale sektor, som i medierne ofte bliver tegnet af enkeltsager. Og ja, der er travlt og pres på i vores skoler, børnehuse, ældrepleje og administration. Men målingen viser, at vores medarbejdere også oplever, at de leverer en god kvalitet til borgerne - trods alt. At enderne kan mødes på de enkelte arbejdspladser skyldes ikke mindst dygtige ledere, som vores medarbejdere også har stor tillid til. Så ledelse, kvalitet og trivsel hænger altså uløseligt sammen", siger Kim Herlev Jørgensen og tilføjer, at målingen selvfølgelig ikke tager den ledelsesmæssige fokus væk fra enkeltsagerne og at den centrale ledelse nu tager fat på at belyse årsager og muligheder på de arbejdspladser, hvor målingen viser plads til forbedringer.

Birgitte Petersen, der er medarbejdernes repræsentant og næstformand i det centrale samarbejdsudvalg, Hovedudvalget, er også tilfreds med resultatet, den høje svarprocent og at så mange kolleger bidrager med deres svar:

"At mine kolleger trives i deres job, er helt afgørende for, at de kan give alle borgere - børn som ældre- en god service og den velfærd, som vi alle ønsker os. Samtidig er god trivsel og et godt arbejdsmiljø forudsætningen for, at vi også kan fastholde og rekruttere nye kolleger i fremtiden, og dermed få færre vikarer og ubesatte stillinger. Jeg er helt enig med Kim Herlev Jørgensen i, at det nu er det meget vigtigt, at få belyst årsager og muligheder på de arbejdspladser, hvor målingen viser plads til forbedring. Den negative omtale, der har været i pressen, har påvirket mine kolleger meget", siger Birgitte Petersen, der udover at være næstformand i Hovedudvalg også repræsenterer kolleger, der arbejder under FOA overenskomst, og tilføjer:

"Jeg er meget enig i, at en nærværende og veluddannet ledelse, som byrådet også prioriterer højt, medvirker til at sikre trivsel og kvalitet i kerneopgaven. At enderne mødes på de enkelte arbejdspladser, skyldes ikke mindst et tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere, hvor begge gør deres absolut yderste for at yde kvalitet til borgene under de givne vilkår".

I borgmesterkontoret glæder Thomas Lykke Pedersen sig over målingen:

"Det er et super flot resultat, som jeg og mine kolleger i Økonomiudvalget er imponerede over. Ikke mindst i en tid, hvor mange af vores medarbejdere oplever, at deres arbejdsliv bliver mere kompliceret og presset på grund af Corona, og at det flere steder er svært at rekruttere nye kolleger. Og netop perspektivet med rekruttering og fastholdelse er grunden til, at vi i det nye byråd nedsætter et særligt opgaveudvalg med dette fokus".

Det er analyseinstituttet Interresearch, som har gennemført målingen for kommunen. Det samlede resultat på 5,6 måles som ét nøgletal - MTI (Medarbejdertrivselsindeks).

I lederevalueringen er der beregnet et tilsvarende samlet indeks - Lederfeedbackindeks. Det ligger i 2021 på 6,3 - hvilket er en stigning på 0,1 i forhold til 2017.