Mange steder i kommunen er hurtigt internet fortsat kun en drøm. Men med tilskud fra Bredbåndspuljen og kommunen får 38 ekstra husstande nu drømmen opfyldt

Med et tilskud på 2..130.232 kr. fra Bredbåndspuljen og 152.000 kr. fra kommunen kan 38 nye husstande nu se frem til at få lynhurtigt internet.

"Mulighederne for at få hurtigt internet er meget forskellige rundt om i kommunen. Nogle steder er det fortsat umuligt og forudsætter, at der først foretages store investeringer til nedgravning af kabler mv. Det kan dog ikke løbe rundt på almindelige markedsvilkår, og derfor er det rigtig godt, at staten og kommunen kan gå sammen om at give et engangstilskud til etableringen", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Flemming Rømer, formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, er enig:

"Hurtigt internet anser de fleste af os i dag som en selvfølge på linje med el og vand. Derfor er det også vigtigt, at vi får alle dele af landet med, så ingen områder bliver 'koblet af' udviklingen blot på grund af huller i den digitale infrastruktur. Af samme grund har byrådet de seneste år afsat store beløb til at udvikle den digitale infrastruktur, så vi med tiden får alle med".

De husstande, som nu har fået tilskud, ligger ved Humlebækvej/Langstrupvej samt Uglesømose.