Vintervejret har meldt sin ankomst, i denne tid er der fra tid til anden snehvidt landskab. Det er smukt men der er også risiko for sne og glatte veje. Så har du helt styr på reglerne for snerydning?

Fredensborg Kommune gør opmærksom på at grundejere selv har ansvar for at rydde sne på hverdage mellem kl. 7-22 og i weekender kl. 8-22.

Hvis en person falder på din grund eller dit fortov, fordi det ikke er ryddet for sne eller is, kan denne person kræve erstatning. Kommunen anbefaler derfor, at man har en sneskovl klar, og at man laver en aftale med sin nabo om at snerydde dit fortov, hvis du selv er på ferie.

Grundejer ud til en vej

Hvis du er grundejer ud til en vej, har du pligt til at rydde sne og sørge for at der ikke er glat foran din ejendom, således at det er sikkert for gående at færdes uden at komme til skade.

Det gælder også hvis du har trapper til din ejendom. Det skal ligeledes være sikkert for din skraldemand at tømme din skraldespand. Grundejer til privat

Fællesvej eller privat vej

Er du grundejer ud til en privat fællesvej eller en privat vej, har du eller din grundejerforening også pligt til at rydde sne og bekæmpe glatføre på selve kørebanen, så gående, cyklister og bilister kan færdes sikkert.