Gågaden i Fredensborg skal være et trygt og sikkert sted for alle, derfor har Fredensborg Kommune her i december sat fokus på trafikadfærden i gågaden med kampagnen ”Tak fordi du ikke parkerer her”.

Bilkørsel i gågadezonen har skabt mere liv i bymidten, men desværre også givet nogle udfordringer for blinde, gangbesværede fodgængere og familier med små børn. De oplever at mange bilister parkerer ulovligt og ikke viser særligt hensyn til fodgængere, selvom de kører i en gågade.

Specielt i den nordlige side af gågaden, ved fortovet med taktil ledelinje for blinde, opleves de parkerede biler som forhindringer for både blinde og gangbesværede. Bilerne parkerer, hvor der ellers skulle være sikre og trygge bilfrie gangarealer. De blinde kan ikke se bilerne før de støder ind i dem og de gangbesværede med f.eks. rollator eller kørestol kan ikke komme forbi.

Michael Kristensen er blind og bor i Fredensborg. Han færdes dagligt i byen og fortæller:

”Jeg er afhængig af at bruge ledelinjer for at finde vej, når jeg færdes i byen. Jeg oplever desværre dagligt, at bilister parkerer deres biler på ledelinjerne eller udenfor de tilladte parkeringsbåse og det betyder desværre, at jeg flere gange er gået ind i biler og er kommet til skade”.

Michael har også oplevet at blive påkørt af biler i gågaden. Fra ham skal lyde en opfordring til borgerne i Fredensborg om at være ekstra opmærksomme, så byen kan være et trygt sted at færdes for synshandicappede mennesker.

Der er ca. 500 parkeringspladser indenfor ca. 50-200 m fra gågaden og håbet er, at kampagnen vil medvirke til at bilisterne i højere grad vil benytte dem, i stedet for at køre og parkere ulovligt i gågaden.

FAKTA

- Gågaden i Jernbanegade er ændret fra at være en ren ”Gågadezone” til, at der er tilladt kørsel og korttids parkering i 30 minutter i afmærkede P-båse i en ”Parkeringszone”.

- Der er 16 korttids parkeringspladser i gågaden, der primært er tiltænkt handlende med hurtige ærinder og hensynet til gangbesværede, der ikke har invalidekort. Der er færdselstavler alle de steder, hvor man kan køre ind i gågaden.

Færdselsloven er meget klar for den trafikale adfærd for bilister, der færdes dels i en ”Gågadezone” og dels i en ”Parkeringszone”. I en ”Gågadezone” må der kun køre biler, hvis der er givet tilladelse til kørsel. Selvom der er tilladt kørsel skal bilisterne vise hensyn til fodgængere og parkering må kun foregå, hvis der kan parkeres på afmærkede p-pladser. I en ”Parkeringszone” gælder samme regler for parkering – parkering er derfor kun tilladt i afmærkede båse.