Social- og Seniorudvalget har gennemgået alle klager over Skovgården, og er enige om den handleplan, som skal sikre borgerne på rehabiliteringsafdelingen gode og trygge forløb fremover.

Social- og Seniorudvalget havde mandag en grundig drøftelse af kritikken af Rehabiliteringsafdelingen på Skovgården, herunder alle 15 klager som kommunen har modtaget over forholdene.

De 15 klager er fordelt med 10 om primært mangler i pleje, træning og rengøring, to om betaling for mad, rengøring og vask under opholdet, to om manglende personale samt én klage fra en borger, der ikke ville forlade rehabiliteringsafdelingen.

De første to klager er modtaget kort tid efter åbningen af Skovgården sidste år, mens 13 er modtaget fra juni til august måned i år. Samlet er der siden åbningen af Skovgården gennemført over 260 borgerforløb på afdelingen, hvoraf 15 altså har givet anledning til klager.

På mødet konstaterede Social- og Seniorudvalget, at der i nogle af de 10 klager over plejen og træningen er begået fejl, men at der allerede er blevet handlet ledelsesmæssigt herpå. Derudover konstaterede udvalget, at plejecenteret har haft en svær start som følge af dels bygningstekniske mangler, dels Covid 19.

Rehabiliteringsafdelingen blev i særlig høj grad ramt af Covid 19 i forårsmånederne og kom derfor først i fuld drift den 10. maj i år. Samtidig har der været - og er fortsat - problemer med at bemande afdelingen med tilstrækkeligt uddannet personale. Derfor må der desværre fortsat anvendes vikarer.

"På mødet fik vi en meget grundig drøftelse af alle klager og spørgsmål til opstarten og driften af Skovgården. Jeg er tilfreds med, at et samlet Social- og Seniorudvalg nu kan udtrykke tiltro til, at den nye handleplan med både organisatoriske og processuelle tiltag for Rehabiliteringsafdelingen vil skabe gode og trygge borgerforløb i fremtiden. Handleplanen indeholder en ny organisering med styrket ledelse, synlige og systematiske genoptræningsplaner, og systematiske evalueringer af borgernes tilfredshed med opholdet", siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget, og fortsætter:

"Vi har heldigvis mange dygtige medarbejdere på Skovgården, der kun ønsker at gøre det så godt som overhovedet muligt for vores borgere, og et samlet udvalg anerkender den store indsats, som de ansatte yder hver dag".

Udvalget besluttede endvidere på mødet, at udvalget vil følge udviklingen i Rehabiliteringsafdelingen tæt, og derfor fremover får en status om situationen hver måned.