130 engagerede borgere deltog i kommunens første klimakonference og delte deres viden og ideer. Hvad kan vi helt konkret gøre i vores kommune for klimaet og biodiversiteten? Det var kort fortalt dagsordenen på den store klimakonference, som Fredensborg Kommune var vært for torsdag den 19. august.

"Engagementet var fantastisk at opleve. Jeg ser det som et tydeligt signal om, at der i vores kommune er stor vilje til at stå sammen om at gøre en aktiv indsats for klimaet. Og det glæder mig virkelig, for vi kan alle gøre noget, som begrænser vores klimabelastning", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, tog også begejstret hjem fra konferencen:

"Når 130 engagerede borgere sætter sig sammen på denne måde, deler deres viden og ideer, og bliver konkrete på, hvad vi kan gøre - ja så sker der altså noget! Og dermed kan vi få endnu mere luft under vingerne på den grønne politik, som byrådet har vedtaget, ligesom resultaterne indgår i arbejdet med kommunens langsigtede klimaplan", slutter udvalgsformanden.

Formanden for kommunens nyetablerede klimaråd, Louise Mehnke, deltog naturligvis også på konferencen:

"Klimarådets fornemmeste opgave er at skabe et konstruk­tivt samarbejde mellem borgere, foreninger, erhvervsliv og kommu­nen om nye initiativer på klimaom­rådet - og ikke mindst rådgive byrådet i forhold til klimaindsatsen. Og den opgave fik vi en masse gode input til på konferencen - så jeg er yderst tilfreds", siger Louise Mehnke.

De 130 deltagere bidrog på konferencen til at kvalifice­re en række konkrete initiativer om seks emner:

Grøn transport, El og varme, Bæredygtigt byggeri, Klima­tilpasning og biodiversitet, Affald og genbrug og Grøn hverdag. Forslage­ne vil indgå i det videre arbejde med kommunens langsigtede klimaplan som led i kommunens deltagelse i DK2020-projektet. Indsamlingen af grønne ideer fortsætter på klima.idestorm.dk

Billede-tekst: De mange forslag, der blev indsamlet og drøftet i løbet af konferencen, blev overleveret til borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen og formand for Klimarådet Louise Mehnke. De vil indgå i det videre arbejde med kommunens nye klimaplan.