Der er sat hegn og forbudsskiltning op ved den nedlagte Asminderød Skole i Fredensborg by.

 

I november 2013 vil Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen af Asminderød Skole.

 

 

På luftfotoet over området er selve grunden markeret med turkis farve og afspærringerne med rødt.

 

 

Den violette farve er markeringer af stiforløb ved og omkring Asminderød Skole.

 

 

 

 

Hvad skal der ske med Asminderød Skole?


Skolen har stået tom siden 2007 på grund af indeklimaproblemer bl.a. skimmel-svamp, asbest og PCB.

 

Som følge heraf etableredes en midlertidig pavillon-skole på boldbanen nord for Asminderød Skole.

 

I januar 2013 flyttede skolen ud af pavillonerne til de nye faciliteter på Skolen Ved Vilhelmsro i Fredensborg.

 

De sidste pavilloner er p.t. ved at blive fjernet. Fredensborg Kommune har netop entreret med Golder Associates A/S til at forestå supplerende forundersøgelser og udarbejdelse af hovedprojekt på miljøsanering og nedrivning af Asminderød Skole herunder efterbehandling af udenomsarealerne.

 

Der er i den seneste periode foregået en del hærværk af skolen, herunder er materialer fjernet.

 

 

Af sikkerhedsmæssige årsager vælger Fredensborg Kommune, Center for Kommunale Ejendomme og Arealer nu at afspærre området med øjeblikkelig virkning.

 

Der vil være adgang forbudt for uvedkommende som i omfang defineres ved indhegning og skiltning.

 

Parkering og færden i parkeringsområdet og tilkørselsveje, samt området i øvrigt ved den nedlagte Asminderød Skole er på eget ansvar.

 

Ved forespørgsler om skolen kontakt venligst: Fredensborg Kommune
Center for Kommunale Ejendomme og Arealer
Tlf.: 72 56 59 24